Informasjon

Utsettingslister

Her finner du lister for fiskeutsett utført av OFA.

Ny rapporteringsmåte er tatt i bruk fra 2021.
I 2020 ble det ikke satt fisk i Oslomarka grunnet oppgradering av anlegget.

Der det har vært mulig har det blitt fylt ut NVE-løpenummer og vann-nett portal ID. Merk at det i vann-nett ofte er bekkefeltet som vises.

Bruk koordinatene som er oppgitt om det er ønskelig, de kan limes rett inn i nettleseren.

Vannprøveresultater:

Vannprøveresultat 2023