Krepsing

Nøklevann, Elvåga badedam med fler

(Akerselva, Nøklevann, Elvåga badedam, Åklungene, Sognsvann, Steinbruvann m/badedammen sesongen 2020)

Sesongen 2020:
I Akerselva er det ikke tillatt å fiske med selvfangende redskaper (ruser/teiner/kuper). Der kan det kun brukes åtepinner og flathåver. I Akerselva er det også en baglimit på 20 kreps over minstemålet pr. kort.

I Nøklevann, Elvåga badedam, Åklungene, Sognsvann, Steinbruvann m/badedam er det tillatt med inntil 10 ruser/teiner/kuper pr. kort. I disse vannene er det ingen baglimit. Teiner/ruser/kuper kan settes og trekkes fra båt. Baglimit på 20 kreps over minstemålet pr. kort.

Regler for krepsefiske:
Alle som deltar i krepsingen skal ha krepsekort. Det selges kun døgnkort.

Sesongen starter 6. august kl. 18.00 og varer ut august.

Kortene selges hos inatur.no.

Minstemål er 9,5 cm fra pannehornspiss til ytterkant av midtre haleflipp.

Priser døgnkort:
Senior : 150 NOK
Junior (8 – 16 år) : 50 NOK
Under 8 år: Gratis, men må være sammen med voksen som har kort.

For å unngå spredning av fiskesykdommer og parasitter, skal man ikke bruke åtefisk fra et annet vassdrag. Ta ansvar.

Redskap som brukes i flere vassdrag må desinfiseres først! Grundig soltørking fungerer bra.

Viktig! Overhold minstemålet på 9,5 cm! Krepsen blir kjønnsmoden 6-7 år gammel og ca. 8 cm. Den må rekke å formere seg før den fanges. Følg reglene og bidra til at krepsebestandene bevares.

Edelkreps