Krepsing

Nøklevann, Elvåga badedam med fler

(Akerselva, Nøklevann, Elvåga badedam, Åklungene, Sognsvann, Steinbruvann m/badedammen sesongen 2019)

Sesongen 2019:
I Akerselva er det ikke tillatt å fiske med selvfangende redskaper (ruser/teiner/kuper). Der kan det kun brukes åtepinner og flathåver. I Akerselva er det også en baglimit på 20 kreps over minstemålet pr. kort.

I Nøklevann, Elvåga badedam, Åklungene, Sognsvann, Steinbruvann m/badedam er det tillatt med inntil 10 ruser/teiner/kuper pr. kort. I disse vannene er det ingen baglimit. Teiner/ruser/kuper kan settes og trekkes fra båt.

Regler for krepsefiske:
Alle som deltar i krepsingen skal ha krepsekort. Det selges kun døgnkort.

Sesongen starter 6. august kl. 18.00 og varer ut august.

Kortene selges på OFA-kontoret i Sørkedalen.

Minstemål er 9,5 cm fra pannehornspiss til ytterkant av midtre haleflipp.

Priser døgnkort:
Senior : 150 NOK
Junior (8 – 16 år) : 50 NOK
Under 8 år: Gratis, men må være sammen med voksen som har kort.

For å unngå spredning av fiskesykdommer og parasitter, skal man ikke bruke åtefisk fra et annet vassdrag. Ta ansvar.

Redskap som brukes i flere vassdrag må desinfiseres først! Grundig soltørking fungerer bra.

Viktig! Overhold minstemålet på 9,5 cm! Krepsen blir kjønnsmoden 6-7 år gammel og ca. 8 cm. Den må rekke å formere seg før den fanges. Følg reglene og bidra til at krepsebestandene bevares.

Edelkreps