Informasjon

Meitefiske

Fiskekortet gir rett til å agnfiske med inntil 3 stenger samtidig i «Meitefiskevann». Man må være tilstede under fisket og kunne vise fiskekort ved forespørsel.

Merk: Det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap (ståsnøre).

De utvalgte vannene er i hovedsak bynære hvitfiskvann hvor gjedde, abbor og ulike typer karpefisk dominerer. I noen så finnes det små bestander av storvokst edel karpefisk som karpe, suter og karuss.

Ørret forekommer også flere steder, og den dukker gjerne dukker opp som bifangst.

Sandungene (Store og Vesle) er tatt med som et unntak i kategorien for å også kunne tilby (kanskje i første rekke røyepilkerne) en mulighet til å drive effektiv ismeite etter ørret på et skikkelig ørretvann.

Til et passivt ventefiske som meiting ofte kan være, så er det en stor fordel å bruke inntil 3 stenger. Såkalt «ismeite med agnfisk» har blitt populært på de bynære vannene, særlig etter gjedde.

I Oslomarka er det størstemål for gjedde på 70cm. All gjedde på 70cm eller mer skal slippes ut igjen for å bevare en størst mulig sportsfiskeverdi. Det fordrer at fiskerne selv tar ansvar og gir et tidlig tilslag når de bruker agnfisk, så gjedda ikke sluker krokene og blir unødig skadet.

I de utvalgte moderne meitefiskevannene skal karpe, suter, karuss og ål slippes ut igjen. Målrettet karpe/suterfiske fordrer bruk av knuteløst håvnett og fuktet avkrokningsmatte. Husk å fukte hendene godt i vannet før berøring av fisk som skal slippes ut igjen.

Rett til å fiske med inntil 3 stenger samtidig. Merk: Det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap (ståsnøre). Man skal være tilstede under fisket.

Nordmarka:
Bogstadvannet, Harestuvannet, Sandungene, Skillingene, Sognsvann og Strykenvatnet.

Bærumsmarka:
Østernvann.

Lillomarka:
Steinsbruvann.

Østmarka:
Fløyta, Fri-Elvåga, Geitsjøen, Gjersrudtjern, Morterudvannet, Mønevann, Nøklevann, Rolandsjøen, Røyrivannet, Skraperudtjern, Stensrudtjern, Sværsvann/Setertjern, Syverudtjern, Ulsrudvann og Østensjøvannet* (*kun tillatt å fiske fra isen).

Asker:
Dikemarkvanna (dvs: Verkensvannet, Ulvenvannet og Svinesjøen) og Oppsjøen.