Informasjon

Kultiveringsplan

Lokal tiltaksplan for kultivering av Oslomarka. En beskrivelse av utfordringer og muligheter, som vi ser det med vår kunnskap, samt en presentasjon av hvordan vi jobber i praksis.

Etter oppdrag fra Oslo kommune Bymiljøetaten, har Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA), fått gleden av å utarbeide en treårig fiskekultiveringsplan for Oslomarkas vann og bekker. 

Vi har definert en fremgangsmåte med hovedpunkter for kultiveringen, som skal bidra til å nå våre mål og samtidig oppfylle kravene i
avtalen. Vi belyser muligheter og utfordringer vi ser med vår kunnskap, beskriver hvordan vi jobber i praksis og sammenholder det med
tiltak for enkelte vann i hele det område OFA forvalter. 

OFAs 11. utgave av Fiskekartboka har en vesentlig rolle i form av informasjon, begrunnelser og vurderinger for mange vann. 

Kultiveringsstrategien bygger på Fiskekultiveringsplanen for Oslo og Akershus, Delplan nr. 1 vedr. innlandsfiske og erstatter ikke denne eksisterende plan.

Tre hovedpunkter for kultiveringen:

  • Habitatforbedrende tiltak 
  • Fiskesupplering 
  • Restriksjoner 

Gjennomføringen bygger på:

  • Frivillighet 
  • Soneoppdeling av vann 
  • Drift av moderne kultiveringsanlegg
Se lokal plan for kultivering av Oslomarka her
Bygger på Fiskekultiveringsplanen for Oslo og Akershus Delplan nr. 1. vedr. innlandsfiske og erstatter ikke denne