Krepsing

Rausjømarka

(Børtervann, Mosjøen og Rausjøen)

Krepsefiske i Rausjømarka sesongen 2020:
I Rausjømarka selges det et begrenset antall døgnkort. Disse kan man kjøpe hos inatur.no.

For å få kjøpe kort neste sesong må man huske å levere inn fangstrapport etter endt sesong. Anmerkninger fra oppsynet om f.eks. minstemål og oppførsel vil kunne spille inn på hvem som først får kjøpe kort til ny sesong.

Kvote:

  • Mosjøen (50 døgnkort)
  • Rausjøen («noen»)
  • Børtervann (100 døgnkort)

Regler:
Minstemål er 9,5 cm fra pannehornspiss til ytterkant av midtre haleflipp.

Kortet gjelder innenfor OFA-området av Børtervann.

Alle som deltar i krepsingen skal ha krepsekort. Barn under 8 år er gratis, men må være sammen med annen kortinnehaver.

Sesongen starter 6. august kl. 18.00 og varer t.o.m. natten 31. august (dvs: 01.09. kl 18).

Alle må levere fangstrapport etter sesongslutt.

Vis respekt ovenfor hyttetomter.

Priser:
Børtervann, Rausjøen og Mosjøen er 250 NOK per døgn.

Redskaper:
Teiner, ruser og kuper betegnes som selvfangende redskaper. Det er tillatt med 10 teiner/ruser/kuper med en maskevidde på 21 mm.

Det er ingen restriksjoner på antall pinner og flathover, men det henstilles til å vise måtehold.

For å unngå spredning av fiskesykdommer og parasitter, skal man ikke bruke åtefisk fra et annet vassdrag. Ta ansvar.

Redskap som brukes i flere vassdrag må desinfiseres først! Grundig soltørking fungerer bra.

PS: Det er påvist krepsepest i Langevassdraget! IKKE bruk åtefisk derfra!

Viktig! Overhold minstemålet på 9,5 cm! Krepsen blir kjønnsmoden 6-7 år gammel og ca. 8 cm. Den må rekke å formere seg før den fanges. Følg reglene og bidra til at krepsebestandene bevares.

Edelkreps