Informasjon

Fiskeregler for Akerselva

Husk å desifiniser utstyr brukt i andre elver og vassdrag for å hindre spredning av gyro!

Kort kjøpes på Inatur, kun gyldig med betalt fiskeravgift.

Fiskeregler Akerselva:

NOEN PLASSER I ELVA ER FREDET MOT FISKE:

– Det er ikke tillatt å fiske i laksetrappen og i sonen 50 meter ovenfor og 50 meter nedenfor laksetrappen.

– Det er ikke tillatt å fiske ovenfor Hengelåsbrua i Kubaparken.

– Det er ikke tillatt å fiske fra bruer.

Som agn er det tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Ved fiske er det tillatt å benytte en stang pr. person. Det er tillatt med inntil 1 agn pr. stang. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes/hukes. Stang skal ikke forlates under fisket.

1. Fiskesesong:

Sesongen i Akerselva er fra 01. juli til og med 15. september

2. Husk å drive «bevegelig fiske». Dvs, ikke stå på samme plass i lang tid av gangen. Ta hensyn – alle skal få slippe til.

3. Minstemålet er 35 cm for laks og sjøørret. Fukt hendene godt ved berøring av fisk som skal slippes ut igjen.

4. Døgnkvote avlivet laks/sjøørret er 3 fisk.

5. Fiskedøgn starter kl.06.00, og varer til kl. 06.00 neste dag.

6. Alle skal levere fangstrapport på www.inatur.no innen fristen som er 15.oktober. Brudd på reglene vil medføre utestengelse av fiske.