Informasjon

Fiskeregler for Akerselva

Husk å desifiniser utstyr brukt i andre elver og vassdrag for å hindre spredning av gyro!

Kort kjøpes på Inatur eller Elveguiden, kun gyldig med betalt fiskeravgift.

Lakseførende del av Akerselva er fra sjøen og opp til Øvre Foss i Kubaparken. Se i reglene at det er noen partier på denne strekningen hvor man ikke kan fiske.

 1. Fiskesesong: Sesongen i den lakseførende delen av Akerselva er fra 01. juli til og med 15. september.
 2. For å fiske på denne strekningen må alle ha løst OFAs fiskekort for laksefiske, og alle over 16 år må ha løst statlig fisketrygdavgift.
 3. Husk å drive «bevegelig fiske». Dvs, ikke stå på samme plass i lang tid av gangen. Ta hensyn – alle skal få slippe til.
 4. Minstemål på laks/sjøørret/ørret i lakseførende delen av elva er 35 cm. Fukt hendene godt i vannet før berøring av fisk som sal slippes ut igjen.
 5. Døgnkvote: Det er tillatt å avlive 1 stk. laks/sjøørret/ørret over minstemålet pr. fiskedøgn. Fisket skal avsluttes når kvoten er oppbrukt.
 6. Sesongkvote: Det er tillatt å avlive inntil 5 stk. laks/sjøørret/ørret over minstemålet pr. sesong. Fisket skal avsluttes når kvoten er oppbrukt.
 7. Det anbefales å vurdere gjenutsetting av laks over ca. 3 kg.
 8. Fiskedøgn starter kl.06.00 og varer til kl. 06.00 neste dag.
 9. Det er ikke tillatt å fiske fra bruer, i laksetrappen (Nedre Foss) og på strekningene 25 meter nedstrøms og oppstrøms laksetrappen.
 10. Det er ikke tillatt å fiske i kulpen under Øvre Foss (Seilduksfallet) og ned til under «Hengelåsbrua» i Kubaparken. Denne kulpen er endestasjonen for oppvandrende fisk og de må ha et fristed.
 11. Alle skal levere fangstrapport på inatur.no innen fristen som er 15.oktober. Brudd på reglene vil medføre utestengelse av fiske.