Informasjon

Generelle fiskeregler

Følgende regler gjelder for fiske i OFA’s område fra 01.01.23:
(Disse fiskereglene står også oppført på alle fiskekortene.)

 1. Alle fiskere over 18 år plikter å vise fiskekort på forlangende fra legitimert fiskeoppsyn.
  Alle under 18 år fisker gratis i OFAs område.
 2. Kortet gir rett til å fiske med ett redskap i alle OFAs fiskevann og elver. I noen vann gir kortet kun rett til å fiske med flue.
 3. Kortet gir også rett til å fiske fra båt, og bruke inntil 2 stenger, i «Båtfiskevann».
 4. Kortet gir også rett til å fiske fra flytering/bellyboat i «Flyteringfiskevann».
 5. Kortet gir også rett til å agnfiske med inntil 3 stenger i «Meitefiskevann». Man må være tilstede under fisket, det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap (ståsnøre).
 6. Fredningstid: Det er ikke tillatt å fiske i elver/bekker eller rundt osene i perioden 15. september – 15. november. I dette tidsrommet regnes fredningsgrensen som ca. 100meter rundt store os, mens det praktiseres skjønn rundt mindre os. Det er tillatt å fiske i resten av vannet hele året.
 7. Akerselva, i øvre del av elven gjelder vanlige fiskeregler for OFA. For fiskeregler for anadrom sone gå her.
 8. Kortet gir ikke rett til å fiske med oter, gjeddesaks, hoggpilk eller garn/ruser/line.
 9. Uttaksbegrensninger:
  Minstemål for ørret er 25cm (praktiseres ikke i overbefolkede ørretvann, se Fiskekartboka). I Oslomarka anbefales det at all gjedde på 70cm eller mer skal slippes ut igjen.
  I de utvalgte «Meitefiskevannene» skal karpe, suter, karuss og ål slippes ut igjen.
  Husk å fukte hendene godt i vannet før berøring av fisk som skal slippes ut igjen.
 10. Fangst av kreps krever eget krepsekort.