Informasjon

Generelle fiskeregler

Følgende regler gjelder for fiske i OFA’s område fra 01.04.17:
(Disse fiskereglene står også oppført på alle fiskekortene.)

 1. Alle fiskere over 18 år plikter å vise fiskekort på forlangende fra legitimert fiskeoppsyn.
  Alle under 18 år fisker gratis i OFAs område.
 2. Kortet gir rett til å fiske med ett redskap i alle OFAs fiskevann og elver. I noen vann gir kortet kun rett til å fiske med flue.
 3. Kortet gir også rett til å fiske fra båt, og bruke inntil 2 stenger, i «Båtfiskevann».
 4. Kortet gir også rett til å fiske fra flytering/bellyboat i «Flyteringfiskevann».
 5. Kortet gir også rett til å agnfiske med inntil 3 stenger i «Meitefiskevann». Man må være tilstede under fisket, det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap (ståsnøre).
 6. Fredningstid: Det er ikke tillatt å fiske i elver/bekker eller rundt osene i perioden 15. september – 15. november. I dette tidsrommet regnes fredningsgrensen som ca. 100meter rundt store os, mens det praktiseres skjønn rundt mindre os. Det er tillatt å fiske i resten av vannet hele året.
 7. Akerselva, i øvre del av elven gjelder vanlige fiskeregler for OFA. For fiskeregler for anadrom sone gå her.
 8. Kortet gir ikke rett til å fiske med oter, gjeddesaks, hoggpilk eller garn/ruser/line.
 9. Uttaksbegrensninger:
  Minstemål for ørret er 25cm (praktiseres ikke i overbefolkede ørretvann, se Fiskekartboka). I de utvalgte «Fluefiskevannene» er det størstemål for ørret på 35cm. I disse vannene skal all ørret på 35cm eller mer slippes ut igjen, ørret fra 25 til 34cm kan beholdes.I Oslomarka er det størstemål for gjedde på 70cm. All gjedde på 70cm eller mer skal slippes ut igjen.
  I de utvalgte «Meitefiskevannene» skal karpe, suter, karuss og ål slippes ut igjen.
  Husk å fukte hendene godt i vannet før berøring av fisk som skal slippes ut igjen.
 10. Fangst av kreps krever eget krepsekort.