Informasjon

«Størstemål»

​I disse utvalgte vannene anbefales det at ørret over 35 cm settes ut igjen.

Det er ikke åpnet for å fiske med mark i vannene, men man kan bruke alle andre typer sportsfiskeredskaper (tidligere var disse vannene forbeholdt fluefiske).

I de fleste skogsvannene i Oslomarka vokser ørreten raskt frem til den blir drøyt 30cm, deretter brukes mer og mer av energien til gyteprosesser fremfor videre vekst. For at en mellomstor ørret skal rekke å vokse seg skikkelig «stor», og gi en høyere sportsfiskeverdi, så trenger den god tid på seg. Ørret som når grensen på 35cm i disse vannene, burde derfor få lov til å vokse sakte videre. Merkeprosjektene har vist at den aller største fisken i marka har en høy fangbarhet i de små og mellomstore tjerna.

De nevnte vannene kultiveres etter en litt annen strategi med mer begrenset supplering av settefisk. Målet er å skape noen vann med små bestander av eldre ørret som skal slippes ut igjen, siden det er det mange av dagens fiskekortkjøpere ønsker seg.

Matverdien til en gammel ørret i disse skogstjerna er dessuten normalt vesentlig lavere, enn for yngre og mindre fisk.

Nordmarka:
Ekornputten, Halstjern, Handkleputten, Kveldsrostjern, Langsmaltjern, Lomtjern (ved Svarttjernet), Møkkalitjerna, Purktjern, Svarttjern (v/Grimsvatn) og Veslesjøen.

Bærumsmarka:
Sakromstjern.

Krokskogen:
Møkkalitjerna.

Østmarka:
Biritjern og Grastjern.