Informasjon

Størstemål

​I de utvalgte «Størstemålsvann» er det størstemål for ørret på 35cm. Her skal all ørret på 35cm eller mer slippes ut igjen. Ørret fra 25 til 34cm kan beholdes.

I disse vannene er det ikke åpnet for å fiske med mark, men man kan bruke alle andre typer sportsfiskeredskaper (tidligere var disse vannen forbeholdt fluefiske).

Dette er et kultiveringstiltak for å gi et mest mulig variert fisketilbud. Målrettet storfiskkultivering, i et bynært område med høyt fisketrykk, fordrer en form for størstemålsbegrensning/maksmål.

I de fleste skogsvannene i Oslomarka vokser ørreten raskt frem til den blir drøyt 30cm, deretter brukes mer og mer av energien til gyteprosesser fremfor videre vekst. For at en mellomstor ørret skal rekke å vokse seg skikkelig «stor», og gi en høyere sportsfiskeverdi, så trenger den god tid på seg. Ørret som når grensen på 35cm i disse vannene, skal derfor få lov til å vokse sakte videre. Merkeprosjektene har vist at den aller største fisken i marka har en høy fangbarhet i de små og mellomstore tjerna.

Størstemålsvannene kultiveres etter en litt annen strategi med mer begrenset supplering av settefisk. Målet er å skape noen få vann med små bestander av eldre ørret som skal slippes ut igjen, siden det er det mange av dagens fiskekortkjøpere ønsker seg.

Matverdien til en gammel ørret i disse skogstjerna er dessuten normalt vesentlig lavere, enn for yngre fisk under størstemålet.

All ørret over 35cm skal slippes ut, det er ikke åpnet for fiske med mark i disse vannene.

Nordmarka:
Ekornputten, Halstjern, Handkleputten, Kveldsrostjern, Langsmaltjern, Lomtjern (ved Svarttjernet), Møkkalitjerna, Purktjern, Svarttjern (v/Grimsvatn) og Veslesjøen.

Bærumsmarka:
Sakromstjern.

Krokskogen:
Møkkalitjerna.

Østmarka:
Biritjern og Grastjern.