Krepsing

Dikemarksvannene i Asker

Kart over tillatt krepseområde kan man finne på salgsiden hos Inatur.

Krepsefiske i Dikemarkvannene sesongen 2020:
Alle som krepser skal ha gyldig krepsekort. Barn under 8 år krepser gratis, men må være samen med annen kortinnehaver.

Det selges kun døgnkort. Disse kan man få kjøpt via inatur.no.

Sesongen starter 6. august kl. 18.00 og varer ut august.

Minstemål er 9,5 cm målt fra pannehornspiss til ytterkant av midtre haleflipp.

Priser døgnkort :
Senior : 150 NOK
Junior (8 – 16 år): 50 NOK
Under 8 år: Gratis
Baglimit på 20 kreps pr. kort

Redskaper:
Teiner, ruser og kuper betegnes som selvfangende redskaper. Det er tillatt med 5 teiner/ruser/kuper. Disse kan settes og trekkes fra båt.

Det er ingen restriksjoner på antall pinner og flathover, men det henstilles til å vise måtehold.

For å unngå spredning av fiskesykdommer og parasitter, skal man ikke bruke åtefisk fra et annet vassdrag. Ta ansvar.

Redskap som brukes i flere vassdrag må desinfiseres først! Grundig soltørking er greit.

Viktig!
Overhold minstemålet på 9,5 cm. Krepsen blir kjønnsmoden 6-7 år gammel og ca. 8 cm. Krepsen må rekke å formere seg før den fanges. Følg reglene og bidra til at krepsebestandene bevares