Informasjon

Båtfiske

Generelt så gir fiskekortet rett til å fiske fra båt (inkludert flytering) i alle de skikkelig store innsjøene. I tillegg kommer noen mellomstore innsjøer som ligger i typiske kanoturløyper («vannveier») gjennom marka.

Fiskekortet gir rett til å bruke inntil/maksimalt 2 stenger samtidig i disse, siden det er gunstig til dorging. Dette tilbudet kan man også benytte seg av fra land eller is. Særlig under ispilke etter røye på disse vannene, så bruker mange en ekstra stang etter ørret (obs. fiskende redskap må ikke forlates/ståsnøre).

Det er ikke tillatt å bruke båtmotor eller elektrisk båtmotor.

Rett til å fiske med inntil 2 stenger samtidig. Det er ikke tillatt med motor/el-motor.

Nordmarka:
Aklangen, Bjørnsjøen, Bogstadvannet, Fjellsjøen, Fortjern, Fyllingene, Gjerdingen, Hakkloa, Harestuvannet, S. Heggelivann, Helgeren, Katnosa, Kobberhaugtjern, Rottungen, Sandungene, St. Skillingen, Sognsvann, Spålen, Storflåtan, Strykenvatnet, Svarten, Trehørningen, Vesleflåtan, Ørfiske og Øyungen.

Bærumsmarka:
Burudvann og Østernvann.

Lillomarka:
Aurevann, Steinbruvann og Romstjern.

Østmarka:
Børtervann, Drettvannet, Fløyta, Fri-Elvåga, Geitsjøen, Grinderen, Halsjøen, Krokvanna, Lutvann, Mosjøen, Morterudvann, Mønevann, Nøklevann, Rausjøen, Rolandsjøen, Røyrivann, Skålsjøen, Stensrudtjern, Sværsvann/Setertjern, Syverudtjern, Tappenbergvann, Tonevann.

Asker:
Dikemarkvanna.