Information

Boat Fishing

In general the fishing license provide the right to fish from boat (including bellyboat) in all the larger lakes. It also covers the medium sized lakes that is a part of the waterways traversable with canoe.

The license provides the right to fish with up to 2 rods at the same time from boat.

Use of motorized boats is prohibited.

Nordmarka:
Aklangen, Bjørnsjøen, Bogstadvannet, Fjellsjøen, Fyllingene, Gjerdingen, Hakkloa, Harestuvannet, S. Heggelivann, Helgeren, Katnosa, Kobberhaugtjern, Rottungen, Sandungene, St. Skillingen, Sognsvann, Spålen, Storflåtan, Strykenvatnet, Svarten, Trehørningen, Vesleflåtan, Ørfiske and Øyungen.

Bærumsmarka:
Burudvann and Østernvann.

Lillomarka:
Aurevann, Steinbruvann and Romstjern.

Østmarka:
Børtervann, Drettvannet, Fløyta, Fri-Elvåga, Geitsjøen, Grinderen, Halsjøen, Krokvanna, Lutvann, Mosjøen, Morterudvann, Mønevann, Nøklevann, Rausjøen, Rolandsjøen, Røyrivann, Skålsjøen, Stensrudtjern, Sværsvann/Setertjern, Syverudtjern, Tappenbergvann, Tonevann.

Asker:
Dikemarkvanna.