Strømsdammene
Tett ørretbestand som er preget av overbefolkning. Likevel en fin plass for kortere fisketurer, og små­ørreten er fullt brukbar for stekepanna. Ta opp all småfisk du får. Abbor finnes ikke. Prøvefiske med garn i 2008 viste at det var mye, litt mager ørret som stagnerte i vekst rundt 24-26cm. Et påfølgende uttynnings­fiske med finmaskede garn i 2009 og 2010 tok ut 213 ørret. Det er fortsatt for mye fisk her, så det anbefales å fiske enda mer. Det er påvist vel­lykket ørretgyting på stille vann. En spesiell ras­skråning av stein stuper bratt ned i vannet, og her skal det komme inn grunnvann som skaper litt strøm. Det er trolig her hovedrekrutteringen skjer. Siden det ikke finnes abbor, vokser mye ørretyngel opp ute i vannet. Under garnfisket dukket det opp noen få, store ørreter rundt kiloen som ble sluppet ut igjen. Meld i fra om du får en merket fisk.
Bestand
ArtBestand
ØrretTett
Uttynningsfiske pågår.
Insekter
InsektInformasjon
Ingen insektsinformasjon tilgjengelig
Planteliv
Ingen planteinformasjon tilgjengelig
Bunndyr og byttedyr
Ingen byttedyrinformasjon tilgjengelig
Dybdekart
Ingen dybdekart angitt
Utsett
UtsettdatoAntallTypeKommentar
Ingen utsett registrert
pH målinger
RegistreringsdatoMåleresultatKommentar
Ingen pH målinger registert