Fiskeregler for Akerselva

Husk å desifiniser utstyr brukt i andre elver og vassdrag for å hindre spredning av gyro!
Kort kjøpes på Inatur, kun gyldig med betalt fiskeravgift (kan gjøres her)

Fiskeregler Akerselva:

Som agn er det tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Ved fiske er det tillatt å benytte en stang pr. person. Det er tillatt med inntil 1 agn pr. stang. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes/hukes. Stang skal ikke forlates under fisket.

1. Fiskesesongen er fra 1.juli til og med 30.september.

2. Fiske er tillatt 50 meter nedstrøms fisketrappen i Nedre Foss (se grensepåle) og til tunnelen på Grønland.  Se skilter langs elva. Fiske er forbudt fra Nedre Foss og opp til Øvre Foss.

3. Det skal praktiseres bevegelig fiske slik at alle kan benytte hele elvestrekningen. Sett deg godt inn i hvor i elva du kan fiske (markert på kart på OFA.no) 

4. Fiske fra bro er forbudt.

5. Minstemålet er 35 cm for laks og sjøørret. Husk å væte hendene i vannet ved berøring av småfisk.

6. Begrenset døgnfangst / «baglimit» på 3 avlivet fisk i døgnet.
Fiskeslutt etter den tredje avlivete fisken. (Dette innebærer at det ikke er lov å fortsette
fisket etter å ha avlivet den tredje fisken innenfor samme døgn.

7. Fiskedøgn starter kl. 06.00.

8. Alle skal levere fangstrapport på www.inatur.no innen fristen som er 15.oktober. Brudd på reglene vil medføre utestengelse av fiske.