Torjus Glestad – den første til å bestå fagprøven i Akvakulturfaget på Østlandet

Det var flere som var spente i dag da Torjus Løyning Glestad skulle opp til fagprøven i Akvakulturfaget. To sensorer kom over fra Vestlandet for å gjennomføre fagprøven på vårt kultiveringsanlegg i Sørkedalen.

9. mars 2021

OFA ble godkjent av Oslo Kommune Utdanningsetaten som lærebedrift i Akvakulturfaget 27.april 2018 og fikk Torjus som første lærling. Han viste tidlig stor entusiasme for faget og alle oppgavene han måtte sette seg inn i. OFAs læreplan er detaljert og krevende, og den forutsetter tett oppfølging mellom lærling og faglig leder Dag Øivind Ingierd.

Torjus har vekselvis hatt driftsleder Marius Rogstad og anleggsbestyrer Dag Øivind Ingierd som veiledere. Torjus vokste raskt med oppgavene og har vært til svært stor hjelp i kultiveringsanlegget som klekker ut rogn fra vill, lokal stamfisk for å styrke fiskebestander med støtteutsettinger i Oslomarka. Han fikk beste mulige karakter av prøvenemda i dag. Det viser at han er dyktig og har forberedt seg godt, at OFA har utviklet en læreplan som holder mål og har et anlegg som er i topp klasse.

Store gratulasjoner til Torjus og hele driftsstaben!

Mvh,

Bjørn Torp

Konstituert daglig leder

Oslomarkas Fiskeadministrasjon

Les mer om Torjus og lærlingperioden hans hos ilaks.no her.

Del denne saken