Bilde: OFA

Rengjøring av settefiskanlegget.

Arbeidet med å forberede til storvask og utbedring av OFAs resirkuleringsanlegg i Sørkedalen har pågått siden i høst. Rett før helgen i dag fikk Torjus og Jonas de siste bio-kulene ut av «fixed bed» :-)

17. januar 2020

OFAs kultiveringsanlegg består i hovedsak av et eldre system med utekarr som bruker elvevann, og hovedanlegget som er et nyere resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg). Dette resirkulerer vann med drikkevannet som kilde. Det nyere anlegget er en nedskalert versjon av systemene brukt i oppdrettsbransjen, og da det ble bygd i 2015 ble det regnet som et pioneranlegg.

Anlegget var i drift uten store hendelser til 2019. I løpet av dette året forverret vannkvaliteten seg såpass at vi flyttet ørreten på anlegget til utekarrene. Årsaken til forverret vannkvalitet er at det etter 4 års drift har vist seg at biologisk materiale hoper seg opp flere steder inne i systemet.

Det er på ingen måte krise, men det betyr at vi har en jobb å gjøre! 🙂 Den har allerede pågått en stund, parallelt med at vi vurderer hvilke utbedringer vi skal gjøre for at vannkvaliteten skal holde i mye mer enn 4 år før neste storvask.

To stilsikre karer i blått akkurat ferdig med å fjerne alle bio-kuler i fixed-bed! 🙂

 

En del av fiskekarrene er slipt og klargjort for ny kamuflasjemaling også, men mye arbeid gjenstår.

Det ble en god del bio-kuler…

Del denne saken