Rapport fiskeutsett 2022

Vi er ferdig med utsettingen av ørret i marka og de frivillige lagene har igjen gjort en fantastisk innsats ute i felten.

7. november 2022

Flere vann har blitt supplert med 1-somrig ørret denne høsten. På våren har vi satt ut 1-årig ørret og primært i nærvann. I alle vann som det er satt ut ørret har det blitt sendt søknad til fylkeskommunene, som har vurderte og gitt tillatelse for hvert enkelt vann. Det er satt 16472 1-somringer, 2627 1-åringer samt 1460 1-åringer er forskjellige steder i Sørkedalselva.

Utsettingslistene finner du her -utsettingslister-

 

Del denne saken