OFAs årsmøte avholdes 18. juni

OFAs årsmøte vil bli avholdt utendørs på Frognerseteren Friluftssenter, 18. juni.

17. april 2020

Oslomarkas Fiskeadministrasjons årsmøte for 2019 ble, i likhet med de fleste andre organisasjoners årsmøte, utsatt på bakgrunn av FHIs retningslinjer og situasjonen knyttet til koronaviruset.

Det utsatte årsmøtet avholdes altså:

Tid:     torsdag 18. juni, kl. 17.30

Sted:  Frognerseteren Friluftssenter.

NJFF har satt frist 15.juni 2020 for avvikling av årsmøter i foreninger og fylkeslag, og OFAs lokale medlemsforeninger gis da anledning til å avholde sine årsmøter i forkant. Møtested blir utendørs i Oslo og Omegn Friluftsråds «Amfi». OOF holder sitt årsmøte på samme sted 3 dager i tidligere. Dette gir oss mulighet til å samle alle delegater.

Det vil gå egen e-post til alle delegater, med ny innkalling. Sakspapirene sendes ut i god tid før den 18. juni.

Er det spørsmål så kontakt administrasjonen.

Del denne saken