OFA NYTT – Mai 2022

Last ned og les siste OFA NYTT

21. mai 2022

DETTE KAN DU LESE OM

Supplering av fisk i nærvann
Gode fiskeopplevelser
Salg av fiskekort
Lån OFA-Båt
Vannprøver til statsforvalteren
kjøreavtale med Løvenskiold
OFA på Camp Villmark med NJFF

Last ned OFA NYTT mai her

Del denne saken