OFA lanserer Fangstrapportering!

OFA har tidligere hatt et eget nettskjema for fangstrapporteringer, og det starter vi igjen med nå!

17. april 2020

I forvaltningen vi gjør i Markavannene er informasjon om lokale bestander viktig, og de som kanskje kjenner vannene aller best er mange ganger fiskerne selv. Lagmedlemmene våre gjør en uvurderlig jobb her, men nå ønsker vi også at alle som fisker i Marka skal ha mulighet til å melde inn fangster til oss i OFA. Slik data kan gi oss ytterligere og viktig informasjon om tilstanden i vannene, så vi håper denne funksjonen blir flittig brukt!

Rapportskjemaet finner du her: https://www.ofa.no/rapport/

Skjemaet kan lett fylles ut, både på mobil i skogen eller på PCen hjemme i stua om dekningen ikke strekker til ved vannet. Det viktigste er å fylle ut art, lengde og vekt. Vi ønsker selvfølgelig å vite hvilket vann fangsten ble tatt i, men det er ingen plikt her om man ønsker å holde sine jaktmarker hemmelige. Man vil også kunne skrive inn notater, om man mener mer info rundt fangsten kan være nyttig.

Vi kommer tilbake til en liten konkurranse også – både Storfisker’n og et tilfeldig uttrekk av noen som får en liten påskjønnelse! 🙂

Funksjonen er for nå i ‘beta-versjon’, så innspill om forbedringer og hvordan det fungerer på akkurat din mobil eller PC er veldig velkomne!

Del denne saken