OFA- Info – Oktober 2021

Her kommer et litt forsinket OFA-Info for oktober

25. november 2021

Oslo kommune og OFA – godt samarbeid om kultiveringsplan

Vi orienterte i forrige utgave av OFA-info om hva den nye avtalen med Oslo kommune innebærer i forhold til planverk for fiskekultiveringsarbeidet.

Essensen er: – digital vannoversikt som sikrer god og detaljert informasjon om alle vann og som også inneholder alle tiltakene vi igangsetter samt resultatet av disse. All denne informasjonen vi nå løpende legger inn vil utgjøre den nye kultiveringsplanen for 2022. Det
jobbes godt for at den første utgaven blir så bra som mulig, den vil danne grunnlaget for de neste årenes kultiveringsplaner. For å sikre at OFA og Oslo kommune har en felles forståelse av hvordan dette arbeidet skal legges opp, og hvilke parametere vil skal ha med i planen, tok vi initiativet til at det ble avholdt et oppstartmøte den 1.oktober. Det ble et godt møte med gode diskusjoner som gjør oss optimistiske til å kunne lande en veldig god plan på nyåret. Nytt er det også at det må søkes om alle fiskeutsettinger for hvert enkelt vann.
Dette er nye rutiner for begge parter og har gått knirkefritt takket være rask behandling og tett dialog. Fiskeutsett er et av de arbeidsområdene som de frivillige i OFA gleder seg til hvert år. Denne høsten måtte de smøre seg med litt ekstra tålmodighet i forhold til at den nye praksisen om godkjenning av fiskeutsettingene måtte gå seg til. Gledelig er det å kunne konstatere at vi er så godt som ferdige med de planlagte fiskeutsettetingene. Takk til tålmodige frivillige!

Claus Hedeager Pedersen starter opp arbeidet som ny daglig
leder i OFA 1.november. Vi ser alle frem til å få han om bord.

Claus har allerede vært godt synlig i flere sammenhenger i OFA og deltatt på viktige møter med de områdeansvarlige, Oslo kommune og strategisamling. Han har satt ut fisk og vært igjennom driftsrutiner på anlegget. Det skorter ikke på entusiasmen fra Claus! Vi gleder oss!

Innhenting av rogn er godt i gang

 

Takket være noen regnfulle dager i september og oktober har elver og bekker blitt fylt opp med vann som bidrar til å sikre at vi kan fylle opp klekkekassene på anlegget. Det hentes rogn fra alle de store vassdragene og fra Nord- og Østmarka. Dette er et arbeid som OFA aldri hadde kunnet klare uten de engasjerte frivillige – nok en gang stor takk for jobben!

OFAs styre har på bakgrunn av innspill fra administrasjonen besluttet at det skal legges inn ca. 25.000 rogn på klekkeriet. Rogn kan som kjent ikke skaffes på bestilling, men det ser bra ut i forhold til hva som er kommet på klekkeriet pr dato. Det er litt færre antall rogn enn i fjor da vi ønsker å høste flere erfaringer i forhold til driften på anlegget og anleggets funksjonalitet. Det er fortsatt mye å lære.

Fiskekortsalg 2021

Vi fikk nok rett i at det skulle bli særdeles vanskelig å matche antall solgte fiskekort fra 2020 (14.500 stk). Vi holdt noenlunde følge med fjoråret frem til august, men måtte konstatere at lite vann i Akerselva førte til mindre oppgang av fisk og mindre interesse for å fiske, og at samfunnet gradvis ble åpnet opp igjen med den følgen at folk flest fikk andre ting å tenke på (merkelig nok..). Likevel skal vi ikke klage. 2021 blir det andre året i OFAs historie der det ble solgt over 10.000 fiskekort. Vi regner med at vi nærmer oss ca. 12.000 solgte kort i år.

Krepsefiske

Det er fortsatt stor interesse for krepsefiske selv om også 2020 må stikke av med det høyeste antallet solgte krepsekort (899 stk). I år solgte vi 624 kort, og størst interesse hadde Akerselva, der det var ganske bra med kreps. Kreps er en svært sårbar art, og i forbindelse med rapportering av krepsfisket til Statsforvalteren har vi poengtert at vi er bekymret for krepsepest og trykket på krepsefisket. OFA vil sammenholde ny kunnskap sammen med Statsforvalter i forkant av neste sesong.

Sørkedalen 20.oktober 2021
Bjørn Torp
Konstituert daglig leder

Del denne saken