OFA -Info-Mai 2021

Her kommer litt informasjon om arbeidet som har blitt gjort og litt om hva som skjer i nær fremtid

28. mai 2021

Informasjon om administrasjonen

Siden siste OFA-Info har vi takket av Jonas for fin jobb for oss frem til 1.april.  Vi ønsker han lykke til med nye jobbmuligheter!

Dag Øivind, Marius, Magnus og Torjus er i full fart på et anlegg som nå huser ca.35.000 ørreter. Supplering av ørret til utvalgte vann vil bli gjort til høsten.

Som faglært innen akvakulturfaget skal Torjus fungere som driftsoperatør på anlegget i ferieperioden der de andre avvikler ferien. I tillegg er han reserve i tilfelle sykdom frem til 1.august. Han tar også et tak i forbindelse med forsendelser fra salget i nettbutikken.

Driftsbygningen er, som nevnt tidligere, i svært dårlig forfatning med lekkasjer fra tak.  Da det er nesten umulig å få tak i håndverkere i disse tider har vi valgt å utsette arbeidene til neste år. Taket er forsøkt tatt vare på frem til utbedringen neste år med utlegging av presenninger og gjennomgang av områder med fare for lekkasje. Vi er godt i gang med prosessen for å få på plass håndverkere til våren 2022.

 

Prosess ny daglig leder

Som de fleste har fått med seg så valgte ansettelsesutvalget (AU) å starte en ny søkerunde etter ny daglig leder da det ikke var kandidater som traff godt nok på kriteriene som var satt opp i kravspesifikasjonen. AU mener det er viktig at man bruker den tiden som er nødvendig på å finne rett person til stillingen. AU er godt i gang med førstegangsintervjuene med nye søkere. Målet er å ha signert en ny daglig leder før sommeren.

 

Anlegget

Det renoverte anlegget er i god drift!  Nedenfor ser dere siste rapport fra veterinærkontrollen fra mars. Det er godt å se at alt er på stell!

 

 

 

De hygieniske forholdene er optimale. Ryddig og reint overalt både i karene og i anlegget ellers. Det kan faktisk ikke bli bedre etter min vurdering (som vanlig).
Driftsrutine Optimale driftsrutiner som alltid

 

Helsestatus

Klekkeprosent,

Startforingsdødelighet,

Dødelighet siden sist

 

 

Konklusjon

Det er lite fisk i anlegget.

Klekkingen har gått fint.

Få tapere observert.

Det føres daglig nøyaktige opptegnelser av dødelighet i anlegget som i år er mindre enn 1. fisk/måned.

 

Konklusjon: God helsetilstand og optimale miljøforhold, tilnærmet lytefri fisk.

Behandlinger siden sist Ingen medisinske behandlinger på anlegget siden sist.
Anbefalte driftstiltak/behandlinger Ingen spesielle
Attester 0
Prøver uttatt 15
Antall obduserte 8
Vedlegg individregistrering eller obd. Mikroskopi av gjeller og hud fra 10 fisk.

Ingen unormale funn.

 

 

Fiskekortsalg 2021

Det er ikke til å legge skjul på at vi har vært veldig spente på hvordan salget skulle utvikle seg i 2021.  2020 ble et rekordår for salg av fiskekort, som det blir vanskelig å slå.

Vi har valgt samme salgsform som de siste årene, men lagt ekstra midler inn i markedsføringen i april og mai for å holde «trykket oppe».

I april og mai i fjor var det sommerstemning i Marka, mens vi i år, i slutten av mai, må vente med å ta Statsforvalterens pålagte vannprøver nord i Marka på grunn av fortsatt is på vannene.

På tross av værsituasjonen og begrensede fiskemuligheter tidlig på året, har fiskekortsalget vært bra.  Vi har budsjettert med ca. 20% lavere fiskekortsalg i 2020. I skrivende stund viser de foreløpige tallene en nedgang på ca. 22%, noe vi må være svært fornøyde med.  Fiskeinteressen er fortsatt på topp, og til helgen kommer sommeren for fullt!!

Mange gleder seg til det Ali og Trygve opplevde på 18.mai.

 

Ali Hamadi har hatt med seg Trygve Storm på tur i Nordmarka i helgen. Det var mye vær, men det resulterte i flott fangst. 5 ørreter, den største var på 1 kg og den minste på 400g.

 

 

Fiskekartbok utgave 11

Snart kommer det en ny utgave av fiskekartboka. Forrige utgave kom i 2017 og det er nå på tide med en oppdatert versjon.

I tillegg til ny informasjon om bestandene og fangster har vi i år utstyrt den nye utgaven med et vanntett kart over OFAs nedslagsfelt som er brettet slik at det tar liten plass i sekken/fiskeveska. Vi regner med at boka blir lagt ut på salg i nettbutikken og utvalgte fiskesportbutikker i løpet av juni.

 

Akerselva

På grunn av vårflommen i elva er ikke fisketelleren gjort operativ til sesongstart. Så snart vannmengden avtar klargjør vi telleren og legger ut bilder og film.  Vi håper vi kan vise dere spennende bilder fra fiskevandringen i forkant av sesongstarten 1.juli.

 

Minkfangst

Det blir økt satsing på minkfangst i år.  Vi har bestilt 50 stk. Syningsfeller til arbeidslagene som skal forestå jakten på minken under tilsyn av OFAs administrasjon og områdeledelse. Felle-fangst av mink krever som kjent grunneierens tillatelse og bestått jegerprøve.  Dette er et viktig arbeid for å sikre rekrutteringen spesielt i de mindre bekkene. Finansieringen er via Statsforvalteren.

 

Båtene

P.t. har vi lagt ut båter i Øyungen, Fløyta, Aurevann, Børtervann og Bogstadvannet. Flere båter skal legges ut og de siste er 2 nye båter finansiert av Sparebankstiftelsen.

 

Status avtale

Det er sikkert mange som er utålmodige etter informasjon om hvordan det ligger an med den nye avtalen med Oslo kommune.  Vi vet ikke så mye mer enn det som er lagt ut på hjemmesiden, men er komfortabel i forhold til at en ny avtale kommer på plass innen rimelig tid.

Mangelfull informasjon om avtalen, kombinert med smitteverntiltak, har ført til at OA møter er blitt utsatt til avtalen er på plass.  OA`ene er blitt kontaktet av Freddy ifht løpende ordinære oppgaver i påvente av et vår/sommermøte.  Vi håper at informasjon til frivillighetsapparatet blir bedre fremover.

Vi jobber som tidligere og utfører alle pålagte oppgaver ihht planverket.  Kjørekort fra Løvenskiold er kun sendt ut til ansatte i administrasjonen i påvente av endelig avtale med Løvenskiold vedr. kjøring i Marka. Kjørekortene og informasjon om tlf.nr. for åpning av bommene i Oslo kommunes skoger er klare og deles ut til lagledere i disse dager.

Som alltid så oppfordrer vi lagmedlemmene å sende inn bilder og historier fra sine områder slik at vi får en fin og fristende presentasjon av Marka og fiskemulighetene på hjemmeside og sosiale medier.

 

Vi ønsker alle frivillige og fiskere i Oslomarka en riktig god sommer!

Sørkedalen 27.mai 2021

 

Bjørn Torp

Konstituert daglig leder

Del denne saken

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email