Odd Barra, en «Grand old man» i OFA

19.02.21 kom den triste nyheten om at Odd Barra var gått bort 93 år gammel.

26. februar 2021

Han var medlem av Oslo Sportsfiskere, en av de 2 foreningene som i sin tid var grunnlaget for etableringen av OFA. I OFA var Odd medlem fra 1948. Han satt i OFAs styre i 9 år. Den 28. mars 2009 ble han tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv for frivillighetsarbeidet i Oslomarka. Sitat fra pressemeldingen: Hans Majestet Kong Harald V har funnet Odd Barra verdig til å motta Kongens fortjenestemedalje i sølv. Odd Barra mottar Kongens fortjenestemedalje for sitt store engasjement og frivillighetsarbeid over en periode på 60 år for Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA).

Som pioner i OFA var Odd Barra en forkjemper for kalkingsprosjekter som førte til svært godt sportsfiske i Oslomarka. Odd Barra nedla et betydelig arbeid med rydding og forbedring av habitatsforholdene i markas gytebekker. Han bar også mange poser med ørretunger fra settefiskanlegget til markas vann og tjern hvert år. Odd sørget også for å rydde leirplasser og for å gi gode fisketips til alle han møtte. Han var mest aktiv i de sentrale delene av Nordmarka, og spesielt i området rundt Øyvannet opp fra Sørkedalen som kanskje var selve favorittvannet. De fleste som fisket på Øyvannet møtte før eller senere på Odd, og de ble godt kjent med en hyggelig kar med svært mye kunnskap.

Odd Barra viet 60 år av sitt liv til sportsfiskets muligheter i Oslomarka. Han var engasjert som lagmedlem, lagleder og områdeansvarlig i tillegg til å ha vært en aktiv bidragsyter i OFAs styre over flere år. Fra 2007 ga han mye av ansvaret videre til yngre arvtagere. Odd Barra mottok også på OFAs årsmøte i 2007 OFAs Hedersnål. Denne deles ut til personer som, over mange år, har vist et forbilledlig engasjement for OFA og organisasjonens formål.

Vi husker særlig godt den flotte ørreten på 2,4 kilo som han fikk i Vestre Fyllingen en strålende sommerdag den 19. juni 2005. Senere samme dag dukket han opp på anlegget i Sørkedalen med den flotte fisken. Ørreten var 62 cm, en hannfisk og med skikkelig rødt fiskekjøtt. Den skulle behørig veies, måles, undersøkes, beundres og dokumenteres. For en fiskeglede! Det er et godt minne.

Få, om noen, har vært mer nøyaktig og bedre forberedt til møter, arrangementer, tidsfrister, og rapporter. På årsmøtene viste han seg som en glimrende ordstyrer med treffende kommentarer.

Odd fikk til slutt sikret OFA tildelingen av årlig fast driftstilskudd fra Oslo Kommune i 1997. I dag utgjør denne faste støtten rundt 20% av OFAs inntekter.

Vi lyser fred over Odd Barras minne.

Adm. 25.02.2021

Del denne saken