Laksefiske i Akerselva sesongen 2022

Sesongen i Akerselva starter 01.07.22 og slutter 15.09.22

28. juni 2022

Kortene selges kun på Inatur. Husk at det er rapporteringsplikt for fangster i Anadrome vassdrag. Sett dere inn i fiskereglene for elva.
Det er lite vann i Oslomarka og det påvirker årets sesong. Vi prøver, i samarbeid med Oslo kommune, å finne en løsning på problemet. Etter regnværet de siste dager går det nå i skrivende stund rundt 2 m3 ved Elvebakken. Vi håper det blir mulighet for flere lokkeflommer i år.

Fangstrapportene fra i fjor viser at det kun ble tatt 9 laks, største på 3,6kg, mot 88 fanget i 2020. Mye av dette skyldes vannføringen i elva, samt innskrenket fisketid.

I 2021 gikk det 15 pukkellaks igjennom fisketelleren av rundt 1400 passeringen. Vi følger med på situasjonen og har et tett samarbeid med statsforvalteren.

Fisketelleren er i gang, så langt har det gått opp 12 fisk igjennom telleren, den største var en sjøørret på 55cm.

Følg oppgangen her

Det har vært 2 omganger med søppelplukking i elva. Totalt ble det fjernet rundt 700 kg søppel fra hengelåsbrua og ned til utløpet (takk til Rusken og Clean Coast Anglers for samarbeidet)

Vi håper at det blir en flott sesong i elva, det er ikke mange steder man kan oppleve denne type fiske midt i en Storby.

Del denne saken