Laksefiske Akerselva 2024

Sesongstart i anadrom sone i Akerselva er mandag 01.07. Fiskekortene er nå tilgjengelig. Merk at reglene for fiske i Akerselva er endret.

28. juni 2024

Fiskekortene for anadrom sone i Akerselva tilgjengelige på Inatur.no og Elveguiden.no. Sesongstart er 01.07 og varer til 15.09 (med forbehold om eventuelle endringer fra Statsforvalter og miljødirektoratet)
Vi har vært i kontakt med VAV og vannføringen øker til 7kubikk i løpet av helgen, men det er byggearbeider i elva høyere opp så det vil gå minstevannføring etter det (forhåpentligvis er dette arbeidet avsluttet onsdag 03.07).

I forbindelse med rapportering om lavt innsig av laks og etterfølgende stengning av laksefiske i flere vassdrag og elver i Norge, ønsker vi å innføre lokale tiltak i Akerselva:

Minstemål på laks/sjøørret/ørret i lakseførende del av elva er 35 cm.

Døgnkvote: Det er tillatt å avlive 1 stk. laks/sjøørret over minstemålet pr. fiskedøgn. Fisket skal avsluttes når kvoten er oppbrukt.

Sesongkvote: Det er tillatt å avlive inntil 5 stk. laks/sjøørret/ørret over minstemålet pr. sesong. Fisket skal avsluttes når kvoten er oppbrukt.

Det anbefales å vurdere gjenutsetting av laks over ca. 3 kg.

Husk at man trenger statlig fiskeravgift for å kunne fiske på anadrome strekninger i Norge (Du kan betale den her https://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/ ) .

Link til regler for fiske i Akerselva finnes på Fiskeregler Akerselva.

Vi vil benytte anledningen til igjen å understeke viktigheten av å bygge en laksetrapp i Øvre Foss. Dette var oppe i forbindelse med utslipp tilbake i 2011, det ble den gangen gitt tillatelse til trapp, men man skulle
først bygge trappen vi har i Nedre Foss, se hvordan det fungerte og følge utviklingen nøye. Å få på plass en ny laksetrapp i Øvre Foss nå vil være det beste tiltaket for å øke rekrutteringen av laks og sjøørret i Akerselva, slik at elva er best mulig rustet til å takle flere utfordringer (Dette vil spre rognen over et større oppvekstareal enn i dag, og dermed vil det vandre ut mange flere laks- og sjøørret fra elva i
fremtiden).

Fisketelleren er oppe og går igjen etter et kabelbrudd i vinter (det er en del «bobler» og derpå dårlig «sikt» fordi telleren har flyttet mye på seg pga. is og vann. Det er en større jobb å ordne opp i og vil bli gjort etter sesong.)
Følg med på oppgangen her Fisketeller

Del denne saken