Krepsefiske 2023

Årets krepsesesong starter som vanlig 06.08 kl. 1800.

3. august 2023

Korten selges på Inatur og det selges kun døgnkort.

Sesongstart er 06.08 kl.18 og avsluttes 31.08 (merk at vi kan stenge lokaliteter dersom vi finner at bestanden ikke tåler uttak av kreps)

OFA selger krepsekort til disse lokalitetene:

  • Raudsjøen og Børtervann
  • Dikemarksvannene i Asker
  • Mosjøen
  • Nøklevann, Elvåga badedam, Steinbruvann m/badedammen.
  • Akerselva

Barn under 8 år, som er sammen med personer som har gyldig krepsekort krepser gratis.

Edelkrepsen er oppført på Artsdatabankes Rødliste som «sterkt truet». Det er ikke lengre noen selvfølge at det åpnes for krepsing hvert år. Noen bestander er derimot sterke nok til å tåle et begrenset uttak. Krepsing får bevisst mindre fokus og omtale nå enn tidligere, siden etterspørselen har vokst seg mye større enn ressursen.

Krepsingen er underlagt både et nasjonalt og et lokalt regelverk som må følges for at bestandene skal være beskatningsdyktige fremover. Oppsynet slår ned på ulovligheter og anmelder brudd på reglene (oppført på krepsekortet). Redskap som brukes i flere vassdrag må desinfiseres først for å unngå fare for spredning av krepsepest! Grundig soltørking er greit.

Viktig!
Overhold minstemålet på 9,5 cm. Krepsen blir først kjønnsmoden rundt 7 år gammel og ca. 8 cm. Krepsen må rekke å forplante seg minst én gang før den fanges!

HUSK: Send inn fangstrapport til ofafiske@ofa.no eller via Inatur!

Lykke til!

Del denne saken