Nøklevann 20.04.22

Isløsning i marka

De siste dagers varme har ført til at isen for alvor har begynt å gå flere steder i marka.

21. april 2022

 

Spesielt i de lavere liggende vannene er det nå gode muligheter for åpne og fiskbare vann. I Østmarka er Nøklevann, Skraperudtjern helt åpne. Rundvann ved Østmarkskapellet er også så og si isfritt (dette vannet kan gi fint fiske tidlig i sesongen). Det ligger fortsatt litt is på Lautjern, men det er nok borte til helgen.

I Rausjømarka er det også flere vann som så og si er åpne. I Lillomarka lå det godt med is den 16.04, men etter varmen de siste dager regner jeg med at det snart er åpne vann og finne her også.
Bogstadvannet er nå åpent og det burde være muligheter for morsomt gjeddefiske her.

 

Når det gjelder Nordmarka, så må vi nok vente litt lenger. Her er fra kameraet til Skiforeningen på Kikut

Del denne saken