Informasjon om status for fisket i Oslomarka.

Til de som lurer på om OFA skal fortsette sitt arbeid i Marka til beste for fiskerne i Oslo, og om fiskekortet de har kjøpt fortsatt gjelder, er svaret ja!

16. april 2021

Det legges dessverre stadig ut informasjon i ulike medier som kan så tvil om fisket i Oslomarka blir som tidligere og som bidrar til å skape usikkerhet om OFAs framtid. Statusoppdateringen nedenfor håper vi vil avklare noen av de forholdene som vi opplever at flere er opptatt av.

Til de som lurer på om OFA skal fortsette sitt arbeid i Marka til beste for fiskerne i Oslo, og om fiskekortet de har kjøpt fortsatt gjelder, er svaret ja!

Løvenskiold har sagt opp avtaler knyttet til bruk av hytter og kjøring i Marka. Det vil bli laget en ny avtale som skal regulere OFAs kjøring i Marka i forbindelse med fiskekultiveringsarbeidet når avtalen med Oslo og Bærum kommune er på plass.

Oslo kommune har ny avtale med Løvenskiold til signering der blant annet nye bestemmelser knyttet til rapportering av fisketiltak står sentralt. Oslo kommune innarbeider disse retningslinjene i en ny avtale som kommunen skal inngå med OFA. Denne avtalen er under arbeid og vil bli ferdig i løpet av våren.

OFAs settefiskanlegg i Sørkedalen går som det skal og styret og administrasjonen er allerede godt i gang med arbeidet for å få på plass alle nødvendige rutiner i forhold nye krav til fiskekultiveringsarbeidet i Marka. OFAs flotte frivillighetsapparat vil som alltid være en viktig del av arbeidet for å sikre et godt fiske i Marka.

Vi ser frem til at vinteren slipper taket og at fisket i Oslomarka kan starte for alvor. Velkommen til ny sesong!

Mvh Bjørn Torp

Konstituert daglig leder

92899135

 

Del denne saken