Gytetid i Akerselva

Det har endelig kommet nok vann til at laksen og sjøørreten i Akerselva kan gå opp i elva for å starte gytingen.

24. oktober 2022

Gytevandring til laks foregår fra sent på våren til et stykke utpå høsten.  Selve gytingen foregår senhøstes, hunnene finner en god plass med passende grus og strømforhold. Hannene konkurrerer om hunnene, og man kan ofte oppleve «slåsskamper» dem i mellom. Når befruktningen er gjennomført dekker hunnen over eggene med grus og steiner, i elva vil dette som regel kunne sees som lyse partier og små groper, derav «gytegrop». Eggene blir liggende og klekkes til våren året etter.

Sjøørreten gyter også i rennende vann, og som laksen er det på høsten gytingen foregår. Den kommer som regel litt tidligere opp i elva enn laksen for å gyte. Sjøørreten benytter også, i større grad enn laksen, småbekkene rundt i fjorden. Det er derfor viktig å passe på disse. Selv de minste bekker kan ha gytende sjøørret.

Fisken bruker mye krefter på gytingen, og det vil være en god del som ikke overlever. Derfor vil man ofte kunne finne død fisk i elvene på høsten, dette er en helt naturlig del av kretsløpet i elva. Det samme gjelder for Akerselva, men det er uansett fint om man sender inn en melding til oss på ofafiske@ofa.no .
I år har vi i elva, som i flere andre elver i Oslofjorden, fått konstatert «klassisk» vibriose. Dette er en vanlig, sjølevende bakterie som kan gi høyere dødlighet hos laksefisk ( Les mer her ).
Generelle råd for å unngå videre smitte er:

  • Unngå å flytte fisk fra ett vassdrag til et annet
  • Desinfiser og tørk fiskeutstyr, vadere, håver og annet utstyr før flytting mellom vassdrag
  • Syk eller medtatt fisk bør ikke settes ut igjen i vassdrag, men deponeres på egnet plass

I Akerselva har vi utplassert en fisketeller hvor en kan følge oppgangen av fisk. Følg med Her   (Velg Akerselva, hittil i år har det passert over 900 fisk)

Husk det er andre regler for fredning i den anadrome sonen i Akerselva, det er kun åpnet for fiske fra 01.07-15.09. 

Del denne saken