God Jul!

Denne julen blir litt roligere enn vanlig på anlegget. Vi gjør noen utbedringer på settefiskanlegget i vinter og har ikke rogn på klekkeriet. Men på nyåret blir det travelt!

23. desember 2019

Vanligvis har vi rogn på klekkeriet på denne tiden, som ofte klekker i romjula. Slik er det ikke i år. Som mange av dere allerede vet er det på tide med en storvask av settefiskanlegget som ble bygget i 2014/15, og som har produsert mer enn 1 million fisk. Vannkvaliteten ble for dårlig i sommer, etter 4 års drift har det vist seg at biologisk materiale hoper seg opp flere steder inne i systemet. Nå har det blitt så mye av dette «slammet» som ligger og råtner i driftsvannet, at det gikk ut over kvaliteten på settefisken i høst.

Alt av laks og sjøørret ble satt ut i Akerselva og Lysakerelva i mai, og det gikk bra. Det samme gjaldt mer enn 90% av ørreten til Oslomarka som ble satt ut før sommerferien.  De gjenværende ørretene som skulle settes ut senere (ca. 5.000) ble flyttet ut av resirkuleringsanlegget og ut til utekarrene (som går på elvevann). Disse var litt slitasjepreget av redusert vannkvalitet inne, men har nå kommet seg fint, og vil sannsynligvis være klar for utsett til sommeren.

Anlegget vil nå få en grundig storvask med såpe. Det er ikke veldig oppsiktsvekkende at et slikt anlegg med resirkulering av vannet (et akvarium) trenger en storrengjøring etter 4 år. Det har produsert 1.145.000 fisk (ca. 1 mill. av dette er laks og sjøørret) – det er mye. Dette er også et spesialtilpasset pioneranlegg, og OFA og leverandøren har fått erfaring underveis som gjør at vi også vil gjøre noen utbedringer som skal sørge for at anlegget blir mer robust, og at det forhåpentligvis ikke trenger storvask av denne typen – i alle fall ikke hvert 4. år.

I Oslofjorden har det i hele sommer vært en uavklart sykdomssituasjon med laks og sjøørret, så det var uansett ikke aktuelt for oss å ta inn rogn fra Akerselva i år, selv om det ikke har vært observert syk fisk der. Og det er så mye fisk der at det er helt greit med en pause i utsettingene.

For Marka sin del har det også blitt satt ut rikelig med ungfisk de siste årene, så en pause helt problemfritt. Det går fint uten supplering med en 2020 generasjon. I de enkelte småtjerna som likevel har et behov i 2020, kan det forhåpentligvis settes av ørreten som nå er i utekarrene som 2 somrig.

Litt roligere jul altså, men desto større aktivitet på nyåret for å få ting på plass – det skal gå bra!

God Jul alle sammen!

 

 

 

Del denne saken