Fiskevann i Nordmarka: Store Fidlingen

Lag 302 har gjort en formidabel jobb med å rydde fiskeplasser denne sesongen. Det er nå mulig å bevege seg rundt vannet.

17. august 2022

Store Fidlingen er et godt fiskevann med stor ørret, selv om det kan være vanskelig å få napp. Isen går sent her. Det er ganske vanlig med ørret mellom 400 og 700g, det er også flott abbor her mellom 200 og 500g. Ørreten kan bli skikkelig rød i kjøttet.

Vannet er åpent for flytering, myrdøgnfluene klekker senere enn andre vann, vespertina klekker gjerne godt ut i juni måned. Det er også muligheter for vulgata i midten av juli. Fine teltplasser rundt vannet, spesielt på øya.

Vannet ligger rett nord for Katnosa. Du finner det på kartblad 2 i fiskekartboka.

Del denne saken