ENDRING! Årsmøte 18. juni avholdes innendørs på Haraldsheim

Endrede smittevernsregler, og antall påmeldinger så langt, gjør at vi endrer lokasjon til Haraldsheim, hvor vi vanligvis har årsmøtet. MERK – alle som ønsker å delta må forhåndspåmelde seg.

10. juni 2020

På grunnlag av endrede regler for samlinger, og påmeldinger så langt på årsmøtet, vil vi likevel kunne arrangere årsmøtet innendørs. Da kan vi avholde møtet i tilnærmet normale former, og vi slipper risiko for regn etc.

Slik reglene er p.t. kan 50 personer samles, forutsatt 1 meters avstand. Det er fremlagt forslag om at det økes til 200 fra 15. juni, men fortsatt 1 meters avstand. Vi er etter siste påminnelse sendt sist uke til alle delegater/medlemmer, fortsatt noe under 50 påmeldte. Haraldsheim har forsikret oss at de skal kunne håndtere 50 gjester innenfor reglene. I tillegg til delegatene, har følgende i henhold til vedtektene anledning til å møte på årsmøte: ansatte i OFAs administrasjon, områdeansvarlige i OFA, styrets varamedlemmer og andre av styret spesielt inviterte.

De som allerede er påmeldt kan møte på Haraldsheim. De som har rett til å møte, og som ønsker å delta, men ikke har meldt seg på – må gjøre det snarest til ofafiske@ofa.no.

Normalt har OFAs årsmøte vært åpent for alle som tilhørere, og vi ønsker å opprettholde denne muligheten. Dersom det er ytterligere interessenter som ønsker å delta, som ikke er i kategoriene nevnt over, vil vi gjerne ha beskjed om det. Tellekorpset vil da avgjøre ved starten av møtet om det er mulighet for å delta, innenfor smittevernsreglene.

Adresse og tid for dagen blir da:

Torsdag 18. juni, kl 18.30

Oslo Vandrerhjem Haraldsheim, Haraldsheimveien 4, 0409 OSLO.

Tidligere tilsendt Årsberetning med innkalling endres ikke. Innkalling og agenda er den samme, kun møtedato er endret som tidligere meddelt. Beretningen vil ikke deles ut på møtet, av hensyn til smittevernsregler, men kan hentes her: Innkalling årsmøte OFA 2019, med Årsberetning.

 

 

 

 

Del denne saken