10.000 fiskekort solgt i år!

OFA har hatt et mål om å selge 10.000 fiskekort i løpet av ett år siden 1970-tallet. Nå har vi passert den magiske grensen!

30. juli 2020

Det har altså lenge vært et mål å nå den magiske grensen på 10.000 solgte fiskekort i løpet av ett år. Tallene er usikre når vi går tilbake til 1970-tallet, men siden 1980 vet vi det aldri er solgt så mange kort – i år har vi klart det! Korona-pandemien har åpenbart ført til økt ferdsel i Marka vår, og økt salg særlig i april. Men vi hadde en veldig god og positiv utvikling før pandemien også, og lå allerede 20-30% foran normale tall/fjoråret. Vi hadde en «marsjfart» mot litt over 10.000, men den spesielle situasjonen som oppsto har bidratt til at vi har nådd det målet allerede i juli!

Vi har de siste år registrert en økende ferdsel i Marka: yngre grupper, hele familier – og jenter spesielt. Men det har vært vanskelig å få disse gruppene til å ta med seg fiskestanga på tur. Vårt mål har vært å få flest mulig av dem til å prøve fiskelykken, og særlig med prosjektet «Fiskejenter i Marka» har vi i år lykkes godt med få inn nye fiskere. I denne gruppa alene er det nå 430 nye medlemmer så langt i år!

Det frivillige arbeidet har vært til uvurderlig hjelp i denne prosessen. Våre nesten 200 frivillige bidrar gjennom hele året med guiding, veiledning og tips til glede for publikum. De har de bidratt godt med flotte bilder og morsomme historier fra Marka som brukes der vi enklest når nye brukere – hjemmesiden ofa.no, Facebook og Instagram. Vi har økt med 50% følgere på Facebook på 18 måneder!

Det blir spennende å se hvor det stopper på solgte kort i år.

Takk til alle som har kjøpt kort – og til dere som ikke har kjøpt: vi er ikke utsolgt! 🙂

Del denne saken