Mariholtputten
Årlig kalking fra helikopter.
Bestand
ArtBestand
ØrretVekslende
AbborTett
KarussUsikker
Varierende ørretbestand fra år til år. Sjelden ørret over 350g. Bare småabbor. Skal visstnok også være karuss.
Insekter
InsektInformasjon
Ingen insektsinformasjon tilgjengelig
Planteliv
Ingen planteinformasjon tilgjengelig
Bunndyr og byttedyr
Ingen byttedyrinformasjon tilgjengelig
Dybdekart
Ingen dybdekart angitt
Utsett
UtsettdatoAntallTypeKommentar
Ingen utsett registrert
pH målinger
RegistreringsdatoMåleresultatKommentar
Ingen pH målinger registert