Hakkloa
Stor næringsfattig og brådyp innsjø. De enorme vannmassene gjør at det egentlig er ganske langt mellom ørretene, men de konsentreres kraftig under klekkinger og sverminger i viker og bukter. Da kan det være et nærmest ustoppelig fiskebitt. Langs land konsentreres det mye småørret på kveldene. De siste årene har det riktignok vært flere episoder i nordenden da det har vært merkelig tett av småørret. Kanodorging med wobbler øker sjansen for storfisk, men tålmodighet er nøkkelordet. Det er tatt ørret over 6kg på wobbler. Tidvis godt ørretfiske fra Magovika i nord og sørover på østsiden. Fløtemyrvika (”Vakevika”) med alle sine småskjær er en god fiskeplass hvor det nesten alltid er masse vak på kvelden om det ikke blåser eller er for kaldt. Mye av den nylig utvandrede ørretyngelen fra Sandungselva samles her, men det finnes også en og annen litt større fisk. Dette er også en røyeplass på isen, men stedvis grunt og skummelt for isboret. Dette er et isfiskevann hvor røya gyter vesentlig senere enn ellers i Marka. Når elva fra Sandungen har god vannføring er oset en god fiskeplass, spesielt på kvelden og natta om sommeren. Rundt øya er det flere gode røyeplasser om vinteren, det samme gjelder utenfor demningen i sør. I slike vann som er åpnet for båtfiske, så gir fiske­kortet rett til å bruke 2 stenger. Mange isfiskere setter derfor ut en isfiskestang i nærheten av der de sitter og pilker, med en liten røye som agn til stor ørret. Vær obs på at det ikke er tillatt å forlate fiskeplassen når den ekstra stangen står og fisker. Fin røyeplass under brua ved kalven (Magovika). Du kan pilke fra denne brua og få gyterøye lenge før isen legger seg. Det dukker også opp sik under stamfisket etter ørret i elva. Mistanke om at det fortsatt er en god del mellomstor sik som lever ubemerket, pelagisk ute i de enorme vannmassene.
Bestand
ArtBestand
ØrretLiten
AbborLiten
RøyeNormal
SikNormal
Som regel ørret rundt 200-300g, men her vet man aldri. Kilosfisk er ikke helt uvanlig på wobbler eller harving. De mellomstore er ofte brukbart fete og nesten sølvblanke i skinnet. Noen smellfete, fiskespisende ørreter på både 4 og 5kg dukker opp under stamfisket i elva fra Store Sandungen. Mest smårøye opp til 150g, men det tas også fine røyer opp mot 200-300g. Røya er oftest litt mager, men god matfisk.Det tas mye fin sik fra 400-600g under isfiske på røyevarpene.
Insekter
InsektInformasjon
VulgataLes mer...
Ingen insektsinformasjon tilgjengelig
Planteliv
Ingen planteinformasjon tilgjengelig
Bunndyr og byttedyr
Ingen byttedyrinformasjon tilgjengelig
Dybdekart
Ingen dybdekart angitt
Utsett
UtsettdatoAntallTypeKommentar
Ingen utsett registrert
pH målinger
RegistreringsdatoMåleresultatKommentar
Ingen pH målinger registert