3

jun

2012

Laue

(Alburnus alburnus)

Laue (Alburnus alburnus), også kalt løye, løve, prit eller ferskvannsild, er en liten sølvblank fisk i karpefamilien.

3

jun

2012

Laks

(Salmo salar)

Atlanterhavslaks (Salmo salar), i Norge oftest kalt kun laks, forekommer i Nordatlanteren og gyter i tilstøtende elver.

3

jun

2012

Lagesild

(Coregonus albula)

Lagesild (Coregonus albula), også kalt vemme, er en fisk i laksefamilien. Med sin blanke kropp ligner den på sild og sik. Den kan i Norge bli ca. 25 cm lang og veier i underkant av 100 g. Navnet kommer av elva Lågen (Gudbrandsdalslågen), og var altså ...

3

jun

2012

Lake

(Lota lota)

Lake (Lota lota) er en fiskeart i brosmefamilien (en undergruppe av torskefisker som tidligere ble regnet til torskefamilien, noe enkelte fortsatt gjør).

3

jun

2012

Krøkle

(Osmerus eperlanus)

Krøkle (Osmerus eperlanus) er en fisk som lever i ferskvann i Sør-Norge

3

jun

2012

Karpe

(Cyprinus carpio)

Karpe er art i karpefamilien som finnes i noen få vann i Norge. I OFA-land er det registrert et par fisk på drøyt 10kg, muligens var det den samme fisken.

3

jun

2012

Karuss

(Carassius carassius)

Karuss er en karpefisk som finnes i ganske mange vann i Oslomarka. Den holder ofte til i små tjern som gjerne fryser til om vinteren.

3

jun

2012

Hork

(Gymnocephalus cernuum)

Hork (Gymnocephalus cernuus) er en liten fiskeart i abborfamilien.

3

jun

2012

Havniøye

(Petromyzon marinus)

Havniøye (Petromyzon marinus) er en kjeveløs fiskeart i gruppen niøyer.

3

jun

2012

Harr

(Thymallus thymallus)

Harr (Thymallus thymallus) er en fisk i laksefamilien. Den er lett gjenkjennelig på sin lange og høye ryggfinne.

3

jun

2012

Flire

(Blicca bjoerkna)

Flire (Blicca bjoerkna) er en fiskeart i gruppen karpefamilien.

3

jun

2012

Gjørs

(Stizostedion lucioperca)

Gjørs (Sander lucioperca) er en fisk i abborfamilien. Den ligner på abboren, men er noe slankere og mer langstrakt.

3

jun

2012

Gjedde

(Esox lucius)

Gjedda finnes i tempererte og arktiske områder i Eurasia og Nord-Amerika. Den liker best grunne innsjøer og stilleflytende elver med mye vegetasjon. Gjedde kan forekomme i områder med brakkvann.

3

jun

2012

Dvergmalle

(Ameiurus nebulosus)

Dvergmalle (Ameiurus nebulosus) er en liten Mallefisk som er  vanlig i ferskvann nordøst i Nord-Amerika.

123

Fiskekort


Informasjon om hvordan du
kjøper fiskekort finner du her

Doner

OFA på Facebook

OFA på Facebook

Mye av våre aktiviteter publiseres direkte på vår Facebook side.Storfisker'n 2018

     Les mer om regler og påmelding her

Fangstrapporter

14.11:Truls Holwech
14.11:Truls Holwech
13.11:Truls Holwech
13.11:Truls Holwech
16.10:Truls Holwech
13.10:Øyvind Røed
10.10:Truls Holwech
02.10:Rune Schau
19.09:Andreas Dyrøy
18.09:Maciej Wójs


Send inn fangstrapport...
Vis alle rapporter