3

jun

2012

Laue

(Alburnus alburnus)

Laue (Alburnus alburnus), også kalt løye, løve, prit eller ferskvannsild, er en liten sølvblank fisk i karpefamilien.

3

jun

2012

Laks

(Salmo salar)

Atlanterhavslaks (Salmo salar), i Norge oftest kalt kun laks, forekommer i Nordatlanteren og gyter i tilstøtende elver.

3

jun

2012

Lagesild

(Coregonus albula)

Lagesild (Coregonus albula), også kalt vemme, er en fisk i laksefamilien. Med sin blanke kropp ligner den på sild og sik. Den kan i Norge bli ca. 25 cm lang og veier i underkant av 100 g. Navnet kommer av elva Lågen (Gudbrandsdalslågen), og var altså ...

3

jun

2012

Lake

(Lota lota)

Lake (Lota lota) er en fiskeart i brosmefamilien (en undergruppe av torskefisker som tidligere ble regnet til torskefamilien, noe enkelte fortsatt gjør).

3

jun

2012

Krøkle

(Osmerus eperlanus)

Krøkle (Osmerus eperlanus) er en fisk som lever i ferskvann i Sør-Norge

3

jun

2012

Karpe

(Cyprinus carpio)

Karpe er art i karpefamilien som finnes i noen få vann i Norge. I OFA-land er det registrert et par fisk på drøyt 10kg, muligens var det den samme fisken.

3

jun

2012

Karuss

(Carassius carassius)

Karuss er en karpefisk som finnes i ganske mange vann i Oslomarka. Den holder ofte til i små tjern som gjerne fryser til om vinteren.

3

jun

2012

Hork

(Gymnocephalus cernuum)

Hork (Gymnocephalus cernuus) er en liten fiskeart i abborfamilien.

3

jun

2012

Havniøye

(Petromyzon marinus)

Havniøye (Petromyzon marinus) er en kjeveløs fiskeart i gruppen niøyer.

3

jun

2012

Harr

(Thymallus thymallus)

Harr (Thymallus thymallus) er en fisk i laksefamilien. Den er lett gjenkjennelig på sin lange og høye ryggfinne.

3

jun

2012

Flire

(Blicca bjoerkna)

Flire (Blicca bjoerkna) er en fiskeart i gruppen karpefamilien.

3

jun

2012

Gjørs

(Stizostedion lucioperca)

Gjørs (Sander lucioperca) er en fisk i abborfamilien. Den ligner på abboren, men er noe slankere og mer langstrakt.

3

jun

2012

Gjedde

(Esox lucius)

Gjedda finnes i tempererte og arktiske områder i Eurasia og Nord-Amerika. Den liker best grunne innsjøer og stilleflytende elver med mye vegetasjon. Gjedde kan forekomme i områder med brakkvann.

3

jun

2012

Dvergmalle

(Ameiurus nebulosus)

Dvergmalle (Ameiurus nebulosus) er en liten Mallefisk som er  vanlig i ferskvann nordøst i Nord-Amerika.

123

Fiskekort


Informasjon om hvordan du kjøper fiskekort finner du her

Doner

OFA på Facebook

OFA på Facebook

Mye av våre aktiviteter publiseres direkte på vår Facebook side.Storfisker'n 2018

  • Størst ørret 
  • Størst laks fra Akerselva

Les mer om regler og påmelding her

Fangstrapporter

15.09:Nordmarka Classic
01.09:Øyvind F.
28.08:Stefan Persson
27.08:Lars Hestsveen
21.08:Knut Borbe
17.07:Marius Russ
15.07:Marius Russ
13.07:Mari Weberg
13.07:Mari Weberg
10.07:Marius Russ


Send inn fangstrapport...
Vis alle rapporter