Skillingen Store
Det kan være et aktuelt isfiskevann for de mest tålmodige. Det blir sjelden mange napp. Festgjenger camper om sommeren og legger igjen mye søppel. Kultiveringslaget er innom og rydder leirplassene. Store vulgataklekkinger rundt midten av juni som kanskje kan gi muligheter for spennende tørrfluejakt. Vær obs på at stimer med storvokst abbor mer enn gjerne vaker på vulgataene, særlig på kvelden. Flytering er en stor fordel. Ellers et typisk slukfiskevann. Helt klart for de mer tålmodige fiskerne. Noe naturlig rekruttering av ørret i bekken. God sikt. Store deler av vannet har dybder mellom 2-4m. Det er abbor som er den viktigste fisken, og den blir flott. Tillatt å bruke båt/flytering og 3 meitestenger.
Bestand
ArtBestand
ØrretLiten
AbborLiten
RøyeUbekreftet
SikUbekreftet
GjeddeNormal
Ørret, gjedde, abbor og ørekyte. En del fiskespisende storabbor helt opp til 800g. Registrert abbor på 1,3kg tatt på balansepilk i 2007. Harving på høsten kan muligens gi stor ørret. Det ble satt ut 450 stk. 3-årige ørret i 2004, men ørretbestanden er svært liten. Denne utsettingen slo liksom aldri til, og det er mulig at gjedda tok for mange av dem. Det må likevel være en og annen stor og fet ørret igjen. Det er ikke sikkert at det er sik eller røye her, slik tidligere utgaver har hevdet. Prøvegarnsfiske i 2009 og 2011 klarte ikke å påvise verken sik eller røye. Gjedda blir vanligvis opp til 1,5 kilo. Husk størstemålet på 70cm, men slipp gjerne tilbake all gjedde så kannibalismen opprettholdes maksimalt. Da blir det en sunn og minimal gjeddebestand som regulerer seg selv, noe som er best for både gjeddefiskere og levevilkårene til ørret. Her mangler gjedda en litt mer gunstig byttefisk enn abbor, og det er spekulert i om det gjør at ørreten får unn­gjelde litt ekstra.
Teltplasser
Odden på veiside
Veisiden
Insekter
InsektInformasjon
Store vulgataklekkinger rundt midten av juni som kanskje kan gi muligheter for spennende tørrfluejakt. Vær obs på at stimer med storvokst abbor mer enn gjerne vaker på vulgataene, særlig på kvelden. Flytering er en stor fordel.
Planteliv
Ingen planteinformasjon tilgjengelig
Bunndyr og byttedyr
Ingen byttedyrinformasjon tilgjengelig
Dybdekart
Ingen dybdekart angitt
Utsett
UtsettdatoAntallTypeKommentar
Ingen utsett registrert
pH målinger
RegistreringsdatoMåleresultatKommentar
Ingen pH målinger registert