Lutvann
Krystallklar innsjø med nøytral til basisk pH. Muligheter for stor fisk på flere kilo. Det er vanskelig å få fisk her, særlig midt på dagen. Godt egnet for kanodorging med wobbler etter ørret i lyse forsommernetter. Prøv også å harve på høsten. Noen får gode fangster på harving rett før isen legger seg så sent som i november. Det er best å harve om det er litt ruskevær, og det spekuleres i om det har med det klare vannet å gjøre. De store ørretene jager høyt i vannet og ofte langt fra land. Canadarøya fungerer som en nyttefisk i dette vannet ved å holde rekrutteringen av vanlig røye nede og den hindrer overbefolkning. Den vanlige røyebestanden er nå sunn, liten og huser stor fisk. De fleste fiskere velger å slippe de få canada­røyene tilbake. Matverdien på de største er dessuten lik null siden de er så gamle. Se opp for ulovlig ståsnørefiske på isen og meld ifra. Slikt kan fort skade bestanden av canadarøye. Fiskekortet gir rett til å bruke maksimalt 2 stenger i dette vannet (båtfiskevann). Flytering eller båt anbefales for å komme ut til vakene. Det finnes mye marflo. Dette lille krepsdyret er glimrende ørretmat og gir virkelig flott rød­farge på kjøttet. Ørret fra dette vannet pleier å holde svært god kvalitet. Nydelig matfisk. Ta med hjem.
Bestand
ArtBestand
ØrretLiten
AbborLiten
RøyeLiten
Det finnes litt canada­røye. Fortsatt tas det individer som stammer fra de gamle utsettingene, men det dukker også opp noen ungfisker som viser at den har etablert seg. Det skal også finnes små rester av bekkerøye. En del trepigget stingsild kloss langs land. Enkelte dager tas det fine abborfangster på isen. Jevnlige suppleringer fra settefiskanlegget og temmelig stabilt liten ørretbestand.
Insekter
InsektInformasjon
VulgataLes mer...
Vulgata klekker fra rundt midten av og ut juni gjerne rett etter regnskyll. Vulgataklekkingene gir muligheter for vakende ørret over kiloen.
Planteliv
Ingen planteinformasjon tilgjengelig
Bunndyr og byttedyr
Ingen byttedyrinformasjon tilgjengelig
Dybdekart
Ingen dybdekart angitt
Utsett
UtsettdatoAntallTypeKommentar
Ingen utsett registrert
pH målinger
RegistreringsdatoMåleresultatKommentar
Ingen pH målinger registert