Kroktjern
Går for å være hakket bedre fiskevann enn Hauktjern. Det er lengre mellom hver ørret, men litt større fisk. Årlig kalking fra helikopter.
Bestand
ArtBestand
ØrretNormal
AbborTett
Det blir iblant tatt ørret helt opp mot 800g. Abboren er omtrent like tallrik og småvokst som i Hauktjern. En og annen abbor blir opp til 300g.
Insekter
InsektInformasjon
Ingen insektsinformasjon tilgjengelig
Planteliv
Ingen planteinformasjon tilgjengelig
Bunndyr og byttedyr
Ingen byttedyrinformasjon tilgjengelig
Dybdekart
Ingen dybdekart angitt
Utsett
UtsettdatoAntallTypeKommentar
Ingen utsett registrert
pH målinger
RegistreringsdatoMåleresultatKommentar
Ingen pH målinger registert