Gjerdingen*
Diger innsjø som er kjent for langvarige nedtappinger. Kun søndre del er OFA. Dyreplankton er en viktig næringskilde i regulerte sjøer. Et unntak var en oppsikts­vekkende stor røye som nylig ble tatt i nordenden. Bildet viste en flott røye rundt 1,5kg. Slike storrøyer som har gått over på smårøyediett er svært sjeldne i Oslomarka. Siken utkonkurrerer normalt røya i slike regulerte vann. Røya fortrenges ned i dypet hvor det er lite næring og de vokser dermed ekstra sakte. For de mest tålmodige flue­fiskerne er det muligheter for å jakte på vakende stor ørret under vulgataklekkingene på forsommeren. Det meldes også om en og annen ørret mellom 2 og 3kg som tas på wobbler eller sluk nesten hvert år. Sjansen for ørretnapp øker om du dorger med kano på kvelden eller i regnvær. Litt vind gir også bra forhold for dorging. Prøv en smal, flytende wobbler som ligner på en liten sik eller røye. OFA-fiskekortet gjelder den søndre delen. På nordsiden er fiskekortet for Lunner Allmenning som gjelder, mens det på vestsiden er fiskekort for Jevnaker Allmenning. Grensene praktiseres ”flytende” fra OFAs side og det er vi som spanderer settefisken. Grensene blir mest praktisert under krepsing. Utover vinteren blir Gjerdingen derimot et usedvanlig tregt isfiskevann.
Bestand
ArtBestand
ØrretLiten
AbborLiten
RøyeTett
SikTett
Røya har blitt enda mer småfallen de siste årene. Det finnes store stimer med dyreplank­tonspisende sik, rundt 250-300g, som holder seg langt fra land. Liten bestand av ørret, ofte i god kvalitet. Det tas årlig fisk godt over kiloen under slukfiske fra land. Store stimer av ørekyte langs land.
Insekter
InsektInformasjon
VulgataLes mer...
Ingen insektsinformasjon tilgjengelig
Planteliv
Ingen planteinformasjon tilgjengelig
Bunndyr og byttedyr
Ingen byttedyrinformasjon tilgjengelig
Dybdekart
Ingen dybdekart angitt
Utsett
UtsettdatoAntallTypeKommentar
25.06.2014
1500
1 årig
pH målinger
RegistreringsdatoMåleresultatKommentar
Ingen pH målinger registert