Publisert den 22. mai 2014

OFA-info

Nummer 3, 2014

Klekkeriet for laks og sjøørret i Akerselva

Klekkeriet ble tømt for siste rest med lakseyngel 9. mai.

Ca. 25.000 laks ble spredt langt opp i Akerselva. Det var OK forhold, selv om det fortsatt var litt mye og kaldt vann. Dette utsettet vil nok klaffe brukbart så lenge elva unngår for mange store reguleringer de neste ukene.

Den sjøørreten og laksen som klekket altfor tidlig og som måtte startfôres, er fortsatt i Sørkedalen. Poenget er å hjelpe dem over den første kritiske kneika da naturlig dødelighet er veldig høy. Større settefisk er mer mobile og bedre egnet for en så hardt regulert elv med strandingsproblematikk.

Til høsten så må vi vurdere vanntemperaturen i Maridalen litt mer kritisk enn i 2013. Dersom vannkilden er like varm, så vet vi at det gir for tidlig klekking og høy dødelighet. Det har vist seg at temperaturen ofte er litt for høy der borte. Det mest fornuftige er derfor å flytte hele klekkeriet fra Maridalen over til anlegget i Sørkedalen på permanent basis. Vi kommer til å søke Fylkesmannen om dette.

 

Anlegget i Sørkedalen

Den innflyttede sjøørreten og laksen hadde helt i starten veldig lav apetitt i det kalde smeltevannet og det var mange utfordringer. Nå er vi oppe i 12 grader og startfôringen går kjempefint. Vi har heldigvis mye Akerselvafisk igjen, og denne større fisken vil trolig gi et bedre resultat for Akerselva enn et fullt utsett av ufôret yngel. Laksen er litt vanskeligere å få til å spise enn sjøørret, men nå virker det som om de også er i gang for fullt. Vi lar de bli litt større før de fraktes til Akerselva.

Rognen til marka-ørreten som har vært på klekkeriet i Sørkedalen, klekket til mer normal tid. Disse er også i gang med startfôring. Her har det omtrent ikke vært noe dødelighet og vi har masse. Det ser ut til å gå veldig bra med disse. Det skal også være mer enn rikelig til å dekke behovet for økt storfiskproduksjon.

Totalt så har vi 11 + 4 startfôringskar som er fulle med yngel av laks, sjøørret/ørret.

Nå har vi kjøpt inn nye og pålitelige automater til 1-åringene også, så ikke hele dagen går med til å håndfôre!

 

Nå har snart alle OFA-lagene hentet settefisken til sine områder. Det er snakk om rundt 25.000 ørret. Særlig Losbymarka bør utforskes fremover før det blir for varmt. Dette området er bedre enn mange er klar over. Østmarka har også fått mye fin fisk. Lutvann har fått 2 tanker med storfisk i år (!), etter flere år med bare 2-somrig og 3-somrig fisk. Østernvann, Øyungen, Steinbruvann, Nøklevann, Fri-Elvåga og Mønevann har også fått rikelig med stor fisk.

Det gjelder å bruke vårsesongen nå i lavlandet før det blir badevannstemperaturer, og deretter fiske seg oppover i Nordmarka. Lagene fra de nordre og vestre delene av Nordmarka henter resten av fisken den kommende uka. Det er rundt 400 fisk igjen som skal ut nå.

Nå har vi spart på nesten 3100 stk 2-årig fisk som skal bli til 3-årige. Vi får se an hvor mye de vokser i løpet av sommeren, mulig at noen må settes som 3 somrige til høsten for å tynne ut litt. Uansett så blir det over dobbelt så mange storfisk til nærvannene i 2014!

 

Det viste seg at vi hadde mer 1-årig fisk enn først antatt. Det ligger derfor an til et skikkelig utsett av disse som 2 somrig fisk til høsten. Dette er den aller fineste settefisken, og disse går som regel til "Sone 3" vann i kultiveringsplanen "villmarksvannene".

 

Nå tas det vannprøver i alle kalkingsvannene. Rundt 50 prøver skal samles inn.

 

Husk å melde inn all storfisk til storfiskkonkurransen! 

Kommentarer (0)Antall visninger (5066)

Forfatter: Dag Øivind Ingierd

Kategorier: Forside - Rubrikker, OFA-info

Nøkkelord:

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv