Publisert den 6. mai 2014

OFA-info

Nummer 2, 2014

Nå henter lagene fisken på anlegget!

De aller fleste av vannene i Marka er avhengig av suppleringer med ørret for å opprettholde et attraktivt fiske. Siden de fleste bestandene nå er gode og slik vi vil ha dem, er målet stort sett å erstatte for uttak og naturlig dødelighet. Det har neppe vært mer fin ørret i Oslomarka enn det er nå! Vi kjøpte inn 900 nye og mer solide fiskeposer, samt fylte opp 8 store trykkluftflasker med ren oksygen til pakkingen sist uke. Dette bør rekke for en stund. Først ute med henting er OFA-lagene i Østmarka og Losbymarka. Losby-lagene hentet mesteparten i helgen. De forsvant ut porten med Volvoer fulle av vannsekker pluss henger.

Resten av Østmarka og Lillomarka skal hente i løpet av denne uka. Våren er tidlig ute i Østmarka i år, og settefisken så tidlig er et hakk mindre enn fjorårets settefisk. Noen få er derimot veldig store! Vi sorterte ikke etter størrelse på den gjenværende fisken ifjor, og det har medført at noen av de mest dominate fiskene er gedigne nå. Det er først utover i mai at fôrapetitten og veksten på de andre øker markant. Men de er gjennomgående veldig fine! De ble nylig veterinærgodkjent for Marka uten anmerkninger. Nå er det helt perfekt vanntemperatur for pakking og transport av fiskeposer med rundt 3 grader i vannet om morgenen.

Biritjern er et av få såkalte "størstemålsvann hvor det kun er tillatt med fluefiske". Her skal all ørret over 35cm settes ut igjen (se fiskekortet). En av de største ørretene vi hadde ble satt der i helga. Den er over 35cm og dermed fredet i der, men spennende å fiske etter

Selv de eldste og aller største fiskene vi har (som vanligvis må fraktes i tank), kan nå i en kort periode pakkes i poser og ryggsekker. Noe som betyr at også mer avsideliggende tjern kan få tilskudd av en skikkelig storfisk. Det går derimot bare 1 eller 3-4 i hver, litt avhengig av hvor lang tid det må beregnes for frakten inn. De første transportene har gått problemfritt, så mulig det kunne vært pakket litt tettere.

 

Det er kjempeforskjell på våren i Østmarka og Nordmarka i år. Mens Østmarka allerede har tørket helt ut. Så var det stedvis opptil 1 meter snø og gangbar is på Krokskogen i Nordmarka i slutten av forrige uke. Også de nordre delene ligger langt etter. I østre deler av Nordmarka så har isen gått på vannene, men det var fortsatt en del snøflekker igjen på søndag. Mange av de mindre grusveiene er ikke fremkommelige enda, så flere av disse vannene må fortsatt vente en god stund på suppleringer med fisk.

 

Minner igjen om at settefisken fra OFA kun er ørret som naturlig hører hjemme i Marka, siden både rogn og melke er tatt direkte fra vill stamfisk. Settefisken er kun hjulpet over den første og mest kritiske kneika med ellers høy dødelighet i bekken. Den er heller ikke vaksinert mot noe slik som oppdrettsfisk.

Oslomarka kjennetegnes av utallige småbekker som tørker ut på sommeren eller bunnfryser om vinteren, og mange har i tillegg lav pH-verdi siden de renner gjennom barskog og hogstfelt. I tillegg er alle de store sjøene med elvene i mellom regulert med demninger og kunstig vannføring for å sikre drikkevannsforsyningen. Ørretyngelen tvinges derfor for tidlig ut av de fleste oppvekstbekkene, og i de fleste vannene er det abbor som forsyner seg grovt av så ung 1-somrig ørret. Abboren er forøvrig en tidlig innført art i mange av tjerna.

Ørretyngelen på anlegget skilles i ulike kar etter hvilket område av Marka den stammer fra, så de kan føres tilbake til dette nå på våren som mer robust ungfisk. Overskuddet fordeles også til nærområdene etter behov.

Vi har fått mange tilbakemeldinger fra fiskekortkjøperne om at de ønsker seg mer av den aller største settefisken. Det er ikke så rart for de blir skikkelig store, særlig hvis de også får fôr over sommeren siste året frem til september. Som fortalt i årest første OFA-info, så skal det store utekaret klargjøres og åpnes for storfiskproduksjon i sommer. Dette karet kommer da i tillegg til de 2 største karene som vi i dag bruker til storfisk inne på låven. Det vil doble antallet med storfisk hvert år fremover. Utekaret må få tak og det må monteres en kraftig og konstant lyskilde over først. Dette for å stenge helt ute døgnrytmen utover høsten, så de ikke blir gytemodne og for aggressive mot hverandre. Snekker er kontaktet. Utekaret er stort og dypt, og det vil garantert gi ekstra flott storfisk. Hvor store de blir avhenger mye av mengde og kvalitet på fôret. Fôrutgiftene vil øke ganske mye siden disse krever mye mer enn 1-årig og 2-årig fisk, og det koster også en del å bygge taket over. Dette må dekkes inn av økt fiskekortsalg. Mer mediafokus på storfiskaktivitene i Sone 1 (Nærvannene) er et ledd i strategien for å øke kortsalget. Flere aviser skal være med ut i år (og noen har allerede vært med). Poenget er å få flere nye til å fiske i Marka.

 

Klekkeri-rommet i Sørkedalen

Ørreten her klekket til vanlig tid. De begynner å bli mørke og snart klare for startfôring, men lav vårvanntemperatur har ført til at de fortsatt har litt plommesekk igjen.

Dagens yngel av innlandsørret til Marka ser slik ut

Det er veldig gunstig at de fortsatt har plommesekk nå som det er såpass kaldt. Det er masse snø igjen innover i Marka som gir kaldt smeltevann i elva. Innen disse blir modne for startfôring, så vil nok vanntemperaturen i elva være høy nok til at det skal gå fint. Vi har derimot ikke noe reserveløsning hvis kulda fortsetter (mer om det i avsnittet om grunnvann). Endelig ligger det an til å bli en ny, god årsklasse på anlegget etter flere år med tidlige startfôringsvansker i for kaldt smeltevann. Vi skal som sagt også satse på å produsere mer stor settefisk fremover, så da er en slik sterk generasjon nå mer enn velkomment. Vi har også 20.000 lakseyngel til Lysakerelva på klekkerommet. Disse ligger ytterligere flere uker bak ørreten i utvikling, og det kan bli veldig bra resultat på disse til sommeren.

 

Akerselva-Klekkeriet i Maridalen

Dette er en seriøs utfordring. Ved siste OFA-info var vi i ferd med å gjennomføre nødløsningen med å flytte sjøørretyngelen fra Maridalen til Sørkedalen i et forsøk på å startfôre dem. I Maridalen har vi som kjent bare et klekkeri uten noe fôringsmulighet. Etter etableringen i Maridalen, så har det vist seg at Maridalsvannet ofte holder for høy høstvanntemp. for lenge, og det er ikke noe gunstig da rognen klekker midt på vinteren.

Med den varme høsten vi hadde i fjor, og den milde vinteren i tillegg, så rant døgngradene avgårde. Når de klekker så tidlig er det fortsatt altfor kaldt i smeltevannet på våren for at de skal ha noen apetitt når plommesekken går tom. Å sette de rett i elva ufôret (før vårflommen) og lav temperatur, er ikke gunstig siden det da ikke er nok yngelføde tilgjengelig. Nå tømmes i tillegg Marka for smeltevann med ekstra høy vannføring. Da sier det seg selv at utsetting av ufôret yngel raskt blir torskemat i fjorden. Etter at plommesekken var oppbrukt måtte de derfor fôres inne for å få en bedre sjanse. Vi hadde ikke plass til alt, så noen poser sjøørret måtte likevel settes i elva. Vi valgte en dag med litt lavere vannføring og sol den 01.04. (rett før smelteflommen). Så det er allerede satt ut rundt 20.000 fisk der som må klare seg selv. Den flomtoppen som kom forrige uke med smeltevannføring på 20m3/sek. (etter dette utsettet på bildet), var neppe optimalt for den første dosen med sjøørret.

Vanntemperaturen på fôringsanlegget var dessverre også i laveste laget siden vi bare pumper inn elvevann. Med rundt 2 grader i elva, så var det nærmest umulig å få de til å ta fôr til tross for håndfôring av anleggsvakta til kl 03 på natta i flere uker. Vi monterte lys over karene for å prøve å lure dem litt opp fra bunnen, men til liten nytte. Fôrprodusenten melder at det optimale er rundt 10 grader for startfôring. Det er ikke bare-bare å produsere denne nye fisken til Akerselva! Vi mista etter hvert mye yngel, som det raskt ble et konstant evighetsprosjekt å skille ut fra de som var OK. Orker ikke tenke på hvor mange timer som det egentlig har tatt. Noen seige yngel har derimot hengt med, og de må ha tatt til seg fôr. Nå er det heldigvis bedring på gang på ettermiddagen og kvelden, da vanntemperaturen stiger til opp mot 6 grader og yngelen stiller seg høyere i vannet. Da klarer vi å ”tvinge dem” til å spise i litt større grad. Men i løpet av natten så faller fortsatt vanntemperaturen helt ned til 2-3 grader igjen.

Nå har vi 11 kar igjen med sjøørretyngel som endelig har begynt å spise

Bildet fra går kveld viser positive tegn og fin spredning i karene. Det var ganske aktiv spising i flere timer. Etter et par uker på anlegget er slik startfôret fisk mer mobil og de har bedre forutsetninger for å unngå stranding i en så hardt regulert elv som Akerselva. Totalt sett så kan årets gjenværende kull likevel gi et bedre resultat enn tidligere år da det bare har blitt satt ufôret yngel. Men vi ha varmere vær fremover for å beholde resten, det er heldigvis fortsatt ganske mange tusen sjøørret det er snakk om. Slik det ligger an nå, så blir de fôret i 3-4 uker til før karene må tømmes og klargjøres til ørretyngelen for vannene i Marka.

Lakseyngelen til Akerselva gikk det bra med lenge, og den skulle vært ute i elva nå. Men vannføringen ble regulert opp til 20m3/sek. Disse klekkekassene må nå sjekkes og renses i flere timer daglig. Vi er avhengig av at vannføringen i elva synker raskt og at det blir varmere, ellers må også den gjenværende laksen forsøkes å startfôres. All denne jobben har tydeliggjort at det må vurderes hva vi skal gjøre med Oset klekkeriet til høsten. Blir det like varm høst og høy vanntemp. i oktober som i 2013, så er det ikke gunstig å legge inn rogn til Akerselva der oppe med den vannkilden. 

 

Grunnvann i Sørkedalen

OFA-anlegget har vekselvarmt vann som endres i takt med elvevanntemperaturen. For laksefisk så er det gunstig med kald høst og varm vår. Klimautviklingen har derimot vært stikk motsatt, og nå må det gjøres tilpassninger på driften etter dette. På OFA så finnes det 2 gamle grunnvannsbrønner som ikke er i drift. De har stått ubrukte i snart 13 år. Grunnvannet holder opptil 7 grader, og det er så klart mye bede å startfôre yngelen på dette enn kaldt elvevann. Årsaken til at brønnene ble stengt var at det etterhvert kom altfor mye jern i den største av dem. Den andre gav etter hvert for lite vann til å ha noe betydning alene, og den ble også stengt. For 13 år siden så klaffet elvevannstemperaturen på høsten og våren litt bedre, og det ble bare koblet om til elvevann på klekkeriet som en fungerende, men ikke helt optimal løsning. Trenden de siste årene med varmere og varmere høst og merkelige vintre, har vist at vi må ha grunnvannet i drift igjen for å sikre startfôringssuksess på våren. Det er lite som tyder på at det skal bli noe endring i denne nye værtrenden. Vi har hatt grunnvannsborere på befaring, og de skal komme med et tilbud. I første rekke er det snakk om å bore en ny og mye dypere brønn, og så fylle igjen den gamle for å hindre innsig. Hvor mye vann den nye vil gi finner man ikke ut av før etter boring. Den andre brønnen med jernproblemene må trolig også fikses eller renses, og brukes i tillegg som suppleringskilde for å ha nok grunnvann. Vi trenger minst 60-70 liter i minuttet for karrekka med yngel, helst mye mer. I tillegg så hadde det også vært gunstig å kunne supplert og koblet på med grunnvann til storfiskene når elva holder 20 grader på sommeren. Da har vi måttet kjøre med hageslanger og drikkevann for å kjøle ned storfiskkarene. Det som er sikkert er at dette prosjektet er veldig kostbart for en ideell organisasjon som lever av fiskekortsalg.

 

Resirkuleringsanlegg!

Vi er i startfasen med å se på et resirk.-system for den 1-årige ørreten i Sørkedalen. Sørkedalselva er ikke bare kald om våren, sikten er også veldig preget av avrenning fra jordbruk og sedimenter ved flom. Til tross for et stort trommelfilter på vannbehandlingsrommet, så sliter den sårbare 1-årige fisken med dårlig vannkvalitet i akutte perioder. Det gjør jobben på anlegget tidkrevende med mye mer rensing enn om vannet hadde holdt normal og stabilt god kvalitet. Den eldre fisken er heldigvis robust og klarer seg fint, så det er bare snakk om et avgrenset system for rekkene med 1-åringene. Det går ut på å resirkulere og biorense vannet og deretter uv-behandle det helt rent, før det føres tilbake til fiskekarene. Da justerer også vannet seg etter innetemperaturen. Dette er svært kostbart og selv et lite system kan koste i millionklassen, så det krever lang planlegging og nok hjelp av sponsorer.

 

Fiskeoppsyn

Saken fra Nøklevannet i vinter der 2 personer (etter gjentatte tidligere advarsler fra fiskeoppsynet) ble politianmeldt av undertegnede med BPM, er avsluttet etter at begge har vedtatt seg et forelegg på kr 5.000,- og 7.000,-. De ble anmeldt for flere brudd på Loven om laks og innlandsfisk etter grunneiers fiskeregler og alvorlige brudd på Dyrevelferdsloven. Det var publikum som varslet fra til oppsynstelefonen om at det ble benyttet altfor mange fiskeredskaper på isen. Det viste seg raskt at det også var snakk om flere lov- og regelbrudd i tillegg. I Nøklevann suppleres det med den aller største ørreten som vi har på settefiskanlegget for at Oslo skal få et best mulig sportsfisketilbud. Når det legges ned så mye innsats, tid og ressurser, så er det viktig at lover og tilpassede fiskeregler overholdes.

 

Fiskekortsalg

Over 80% av driften til anlegget dekkes av fiskekortsalget. Nå har alle tidligere kortkjøpere (som vi har registrert med sikker adresse etter siste "vask" av databasen) fått årets fiskekorttilbud i posten. Samme priser som i fjor. Om du ikke har fått, så kan du kjøpe det over disk i flere butikker, samt i OFA-nettbutikken eller via SMS. Sjekk ut info på forsiden. Minner også om de nye, gunstige handledagene hos butikkene hvor du som fiskekortinnehaver får rabatter på fiskeutstyr! Sjekk ut aktivitetskalenderen på forsiden. Med alle de nye og dyre prosjektene på anlegget, så er vi avhengig av veldig godt fiskekortsalg og inntekter i år. I dag ble det klart at mange av de eldste fôrautomatene må byttes ut med nye. Det har ikke blitt kjøpt inn automater på snart 20 år, og nå er de blitt hjemmefikset og delvis reparert så mange ganger at de fôrer helt uforutsigbart. Dette er også en stor utgift med flere titalls kar som må ha automat. Fint vær på våren er heldigvis bra for fiskekortsalget. Omsetningen er opp 28%, mens antall kort er opp 31%, i forhold til samme tid i fjor. Oppsynet melder også om masse fiskere i Marka i år, merkbart flere enn i fjor, og det er veldig bra. Alle har hatt fiskekort i orden! Alle under 18 år fisker gratis, viktig å sikre fisker-rekrutteringen også.

 

Minkfangst og diverse

På minkfronten så er vi nå oppe i 7 mink siden nyttår. Kultiveringsanlegget er som en magnet på mink, og dette er egentlig et konstant problem som må begrenses best mulig. Settefisk og mink er en veldig dårlig kombinasjon. Mink er en innført art som ikke hører naturlig hjemme i Norge. De siste ukene har det ikke gått noe flere mink i fellene, men vi ser tydelige spor etter flere. De som er igjen nå virker mer sky og vanskelige å ta, så nå har vi bygd inn fellene med skjul og skjerpet taktikken.

Vi har også kjøpt inn et fint plaststrimmelforheng til kar-hallen inne på anlegget, samt en ny og kraftig vifte til ventilasjonsanlegget (blir sopp og mugg i taket med alt vannet). Servicemannskapene som jevnlig sjekker de 3 inntakspumpene for elvevannet var akkurat innom og meldte at den ene lille pumpa har begynt å bli så rusten og slitt at den neppe lønner seg å reparere flere ganger. Vi har som kjent 1 stor og 2 små pumper som vi veksler på å bruke (og å ha i backup i tilfelle akutt pumpestans på en av dem). Til daglig så må enten den store gå, eller de 2 små samtidig for å levere nok vann til alle karene. Pris på ny liten pumpe er over 50.000,- Med ytterligere storfiskproduksjon, så spørs det om vi ikke bør bytte den utslitte i en større for å ha nok vann. Det er nok å bruke fiskekortpengene på!

En hyggelig miljøsak er at settefiskanlegget nå har blitt den nye favorittplassen for kvinender. Disse flotte andefuglene har okkupert 4 av kattuglekassene på anleggstomta, og 8 stk. av dem liker seg både på hagedammen og tidvis oppe i utekarene med settefisk (noe som vi ikke er like glade i, måtte håve ut den ene hannen her om dagen da den svømte rundt sammen med ørreten).

Fiske!

Årets storfisk i Marka er muligens allerede tatt i Lutvann! Lagleder i området Krister Kristiansen fikk ei canadarøye som dro 5 kilosvekta hans rett i bånn under kanodorging i helga. Den ble anslått til å veie nærmere 6 kilo, før den ble sluppet trygt ut igjen.

Disse gamle og sjeldne canadarøyene har ingen matverdi og gjør seg mye bedre for sportsfiskeverdien i vannet enn på middagsbordet. Det ble satt ut noen canadarøyer der på 80-tallet for å tynne ut den håpløst overbefolkede røyebestanden. Canadarøyer kan bli over 40 år gamle, så disse store kan være de opprinnelige fiskene. Historien er at dybdeforholdene på Lutvann gjorde at det ikke var mulig å tynne ut de småfalne norske røyene effektivt nok med garn eller ruser. Og verken naturlig predatorfisk som abbor eller ørret "møtte" ofte nok på dem til å gi noen innvirkning, siden smårøyene holdt seg på mye dypere vann nesten hele året. Etter utsett av litt canadarøye, som er en utpreget rovfisk som bruker akkurat samme dype, kalde habitat i vannet som ei vanlig røye, så ble den overbefolkede røyebestanden raskt tynnet ut naturlig til et mer sunt nivå. Det var svært vellykket og faglig perfekt utført i denne spesielle lokaliteten. I dag er det diger fisk av både ørret, røye og litt canadarøye her. Fortsatt gjør disse gamle fiskene god nytte for seg. Det har også blitt påvist en liten rekruttering, men det går veldig tregt. De fleste fiskerne der oppe slipper derfor canadarøyene ut igjen. Det er ikke umulig at denne fisken som ble tatt i helga, er den samme som Svein Gabrielsen satte tilbake under isfiske der for 2 år siden. Det er så få av igjen av dem i dag, at det ikke bare er å dra og "hente" opp en sånn. Det blir forresten kjørt en tank med stor 3-årig ørret dit fra anlegget en av de nærmeste dagene. Ørreten er bare å beholde, men de fleste vil at canadrøyene slippes ut igjen. På 80-tallet ble det også satt canadrøye i Nøklevann, men der har det aldri blitt påvist rekruttering. I motsetning til Lutvann så er det både gjedde og lake i Nøklevann, og det antas at disse er årsaken til at den naturlig lave rekrutteringen utraderes fullstendig hvert år.

Husk storfiskkonkurransen! Mange klasser. Denne digre canadarøya stiller sterkt i klassen for ”andre arter”. Det har ikke kommet noen innmeldinger av stor ørret enda.

Ellers er det meldt om brukbart vårfiske i Østmarka. Det ble fort litt tørt i lufta for det tradisjonelle fjærmygg- og myrdøgnfluefisket. Disse skjøre insektene tørker ut og nærmest ”brenner opp” i vårsola. De klekker mye heller i duskregn og vindstille vær, så om det kommer noen slike dager nå så er det bare å bråpakke vaderne og dra ut om du er fluefisker. Men sola har allerede gitt litt fortropper med skogsmaursverming. Får man noen varme soldager rundt 17.mai, så er det alltid gode sjanser for skikkelig skogsmaursverming og vakfest i Østmarka. Sjekk ellers ut de siste artikkelene om vårfiske på forsiden.

Nå går hver dag og kveld med til fiskepakking på anlegget. Lagene kommer og henter fisken til sine vann. Vi i adm. kjører også ut en del, og da særlig storfiskene til nærvannene med tilhengertank. Da blir det ofte tid til litt fisking etterpå også.

God sesong og skitt fiske fra oss på anlegget!

Kommentarer (0)Antall visninger (6401)

Forfatter: Dag Øivind Ingierd

Kategorier: Nyheter fra administrasjonen, OFA-info

Nøkkelord:

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv