Publisert den 9. april 2014

OFA gir ferske fiskere fiskegaranti

Nå kan du fiske i Oslomarka med garanti for at du får fisk. Forutsetningene er at du møter opp der Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) har baser. Der stiller lokalkjente fiskere som lærer deg alt du trenger å vite om fiskeutstyr, fiskemetoder og selve fisket.  De kan dessuten låne ut fiskestang til den som ikke har utstyr selv.

Garantien betyr ikke at du får erstatning dersom du ikke får fisk, men den gir deg garantert større mulighet for å få fisk i Oslomarka.

Daglig leder Bjørn Torp i OFA sier at han og de lokalkjente fiskerne garantert skal sørge for at den som ønsker informasjon og veiledning, får mange muligheter til å få fisk.

 – Vi kan garantere at sjansene for å få fisk blir langt større med god instruksjon fra OFAs lagmedlemmer som stiller opp og hjelper til, sier Torp, som legger til at fiskegarantien er et viktig element i OFAs informasjons- og opplysningsprosjekt. Målet er å få flere interessert i å ta del i de gode sportsfiskemulighetene Oslomarka har å by på.

Daglig leder Bjørn Torp i Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) garanterer at du får fisk om du følger rådene fra OFAs lokalkjente fiskere.

Bjørn Torp konstaterer at det stort sett er de samme som benytter seg av fisket i Oslomarka fra år til år.  Derfor er det en stor oppgave for OFA å legge til rette for at enda flere blir oppmerksom på de gode sportsfiskemulighetene i nærheten av der de bor.Torp tror det er mange som kunne tenke seg å ta med fiskestang på turer med familien i Marka, men som kanskje mangler kunnskap om redskap og metoder for å få fisk.Det er denne gruppen fiskegarantien først og fremst er til for. Det er ikke nødvendig å ha fiskekort for å delta på en veiledningsøkt. Men ellers må den som vil fiske i Oslomarka, ha fiskekort. Det kan du kjøpe på OFAs nettside, www.ofa.no, eller i en rekke av Oslos sportsforretninger.

På nettsiden finner du aktivitetskalenderen som blant annet viser når og hvor OFAs lagmedlemmer er på plass i Marka for å hjelpe deg, artikler om Marka-fiske, informasjon om fiskemetoder, fangstrapporter, fiskereglene, samt OFAs nettbutikk.

 

Kontaktperson

Daglig leder Bjørn Torp

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA)

Telefon 928 99 135

bjorn@ofa.no 

 

 

Dette er Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA)

OFA (grunnlagt 1936) administrerer fiskerettighetene i 500 vann i 13 kommuner og fire fylker. På vegne av grunneiere og kommuner har foreningen siden 1943 arbeidet aktivt med oppdrett og fiskeutsetting, oppsyn med og kalking av fiskevann.

I tillegg organiserer OFA krepsefiske for Oslo kommune og har oppsyn med og kultivering av Akerselva.En viktig oppgave er å gi kunnskap om mulighetene for å fiske i Oslomarka og legge forholdene til rette, slik at alle kan fiske innenfor OFAs virkeområde.
OFA har 200 frivillige fordelt på 40 arbeidslag. Arbeidslagene står for utsett av fisk, rydding av fiskeplasser og fiskestier, oppgradering av gytebekker, plukking av søppel/renovasjon, samt aktivt oppsyn.
OFA drives på ikke-kommersiell basis og skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å nå foreningens mål. Årlig settes det ut ca 20 000 fisk i de vannene OFA kultiverer.
OFA utgir jevnlig Fiskekartboka, som er et uvurderlig hjelpemiddel for den som skal fiske i Oslomarka. 

 

Kommuner hvor OFA administrerer fiskerettigheter:

Oslo, Lunner, Jevnaker, Ringerike, Hole, Bærum, Asker, Nittedal, Skedsmo, Enebakk, Lørenskog, Rælingen, Oppegård, Ski.

Kommentarer (0)Antall visninger (4559)

Forfatter: Magnus Nilsson

Kategorier: Nyheter fra administrasjonen

Nøkkelord:

 

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv