Publisert den 23. november 2016

PM-Miljøklagenemnda 2016

OFA har registrert utspill i media knyttet til at vår organisasjon er klaget inn for Miljøklagenemnda. Vi er blant de aller første til å ønske alle initiativ knyttet til en faglig forankret og bærekraftig forvaltning velkommen. Det er noe vi har vært opptatt av i 80 år, og noe vi er like opptatt av den dag i dag.

I media har vi registrert at det fremmes påstander om at OFA unndrar informasjon om viktige forvaltningsprinsipper, og det er stilt spørsmål om vår ivaretakelse av naturgrunnlaget. Vi skal være forsiktige med å spekulere i motivene for initiativ som er fremmet, i beste fall handler det om manglende kunnskap om hvordan OFA utøver sitt forvaltningsmandat.

OFA har tett dialog med både Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus om viktige bærekraftige prinsipper for vår forvaltning. Myndighetene – og andre – er godt kjent med vårt kultiveringsarbeid. Dette er kultiveringsplaner som er godt forankret, og deler Oslomarka med sine respektive vel 500 fiskevann inn i ulike forvaltningssoner.

Til grunn for vår forvaltning ligger faglige vurderinger som bl.a. geografisk beliggenhet, miljøfaktorer og i hvor stor grad det er pågang fra sportsfiskere. For det er nettopp dette det handler om for oss; ivaretakelse av miljøgrunnlaget og å tilby best mulig sportsfiskeopplevelser for befolkningen. En forvaltning som det altså er bred oppslutning om, og som gjør Oslomarka til et eldorado for både sportsfiskere og andre markabrukere.

 

OFA vil tilbakevise at vi ikke praktiserer åpenhet om vår forvaltningspraksis. Gjennom både årsrapporter, informasjon på vår nettside www.ofa.no og sosiale medier er informasjon godt tilgjengelig.

I tillegg produserer OFA Fiskekartboka som gir oversikt over alle vann, tjern og elver. I kartboka finner publikum kartblad og tabeller med informasjon om artsmangfold i de ulike vannene og oppdaterte bestandsestimeringer.

I Akerselva er det plassert en egen fisketeller som dokumenterer hver eneste fiskepassering, og som ligger tilgjengelig på nett. Viktig kunnskapsbasert informasjon knyttet til forvaltning av en elv som nå har tatt seg opp med en bærekraftig stamme av laks- og sjøørret.

Vi er kjent med at Lars Nilssen nylig har klaget OFA inn for Miljøklagenemnda, med bakgrunn i at han ikke har fått svar på sin henvendelse til oss. I så fall må Lars Nilssen følge bedre med. Det han ikke skriver i sin pressemelding er at han har mottatt svar fra OFA, og at dette svaret etter vår oppfatning også følger opp nettopp det Lars Nilsen etterspør av informasjon.

OFA ønsker konstruktive medspillere for best mulig forvaltning av sportsfisket i Oslomarka. For dette har OFA godt etablerte forum, - et slikt fora er vårt årsmøte hvor 18 lokale jeger- og fiskerforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund i tillegg til medlemskommuner og alle grunneiere hvor OFA forvalter sportsfiske er representert.

OFA ser frem i mot å samarbeide med Miljøklagenemda om klagen som er sendt inn, og vil i tillegg publisere informasjon om fiskeutsett på detaljert nivå i løpet av året på vår nettside.


Daglig leder Bjørn Torp

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA)

PM- Miljøklagenemnda 2016 

 

Kommentarer (0)Antall visninger (5894)

Forfatter: Magnus Nilsson

Kategorier: Nyheter fra administrasjonen

Nøkkelord:

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv