Publisert den 6. oktober 2013

Stamfiske

Stamfisking til settefiskanlegget i Sørkedalen

I år er målet å legge inn 100.000 ørretrogn på settefiskanlegget i Sørkedalen. I tillegg så har vi fått tillatelse fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling til å legge inn 20.000 lakserogn for Lysakerelva.

Siden vi har fått startet opp et ekstra utekar på anlegget, så har vi plass til mye mer fisk enn tidligere da vi ofte har nøyd oss med 70.000 rogn. Den første rognen ble lagt inn lørdag 5.10. og kom fra Søndre Heggelivann og Vesleflåtan. I de andre elvene har det foreløpig vært mest hanner nå i starten.

Når det gjelder lakserogn, så har vi lenge hatt en ekstra klekkerenne som bare har blitt brukt til praktisk skylling av utstyr. Der har vi nå gjort plass til å klekke ut 20.000 lakseyngel. OFAs fiskekort er som kjent ikke gyldig i den nedre delen av Lysakerelva, men siden dette ikke medfører noen særlig ekstra kostnader og at vi har ledig plass, så er det bare hyggelig å hjelpe til med å gjøre fisket i nærområdet bedre. De fleste som fisker der nede er så ivrige, at de uansett har løst fiskekort for Oslomarka i tillegg. Lakseyngelen vil bli startfôret på anlegget gjennom den første og mest sårbare tiden, før de blir sluppet ut i den nedre delen av Lysakerelva.

Det avles på vill ørret av Oslomarkastammen som fanges ute i Marka nå i oktober/november. Rundt 60 ruser står kontinuerlig ute og samler oppvandrende gytefisk i bekkene til de beste fiskevannene.

Rusene tømmes regelmessig av lokale stamfiskelag. I tillegg brukes elektriskt fiskeapparat og håver i noen større elver etter behov. I år har vi også fått tillatelse til å ta stamfisk med ruser fra elvene til vann med drikkevannsrestriksjoner.

Vi skulle gjerne hatt litt mer nedbør snart for å få opp gytefiskene i småbekkene før det blir for kaldt og snø. Fiskene samles deretter opp i en gytemodningskasse i bekken frem til hunnene er strykbare. Etter stryking slippes all fisken ut igjen, mens rogn og melke fraktes ned til settefiskanlegget i Sørkedalen.

De store gytefiskene er de mest verdifulle sportsfiskene i Marka, og det legges vekt på at de ikke skal få noen skader. Noen store gytefisker merkes med en floy-tag i ryggfinnen. Meld ifra om du får en merket fisk.

 

Stamfisking til klekkeriet i Akerselva

Nytt i år er at vi har fått tillatelse til å øke antall rogn på klekkeriet fra 100.000 til 200.000. Nå har vi montert 2 etasjer over hverandre med klekkerenner der borte. Denne regulerte elva har vist seg å ha så mange og store urbane utfordringer at det er fornuftig å sette ut mer fisk. Siden gytebestanden i Akerselva fortsatt er på et så lavt nivå, at det like gjerne kan være mest naturlig spredning av gytefisk fra nærliggende elver, har vi fått tillatelse til å kjøpe overskuddsrogn fra stamfisket i Sandvikselva. I år er det mye fisk der borte, så vi regner med å fylle opp hele klekkeriet med rogn fra både sjøørret og laks. Her setter vi ut en ny gytemodningskasse i Sandvika for den ekstra fisken som skal strykes til Akerselva.

Laksetrappen i Nedre Foss i Akerselva er ikke helt ferdig, så det har blitt vurdert å flytte opp de få fiskene som står og hopper i fossen ved hjelp av håver og el-apparat. Det er utført store habitatforbedrende tiltak på strekningen fra Øvre foss forbi Kuba og ned til Nedre Foss, og det hadde vært gunstig med gyting der oppe allerede i år. Men ifølge rapportene så er det observert bare noen få fisker, og vi har egentlig ikke hatt ledig tid heller. Det er lagt ut litt stein og grus nedenfor Fossen også, så om det ikke plutselig kommer opp mer gytefisk nå, så får de gyte i fred på den nedre delen i år. Meld gjerne fra om du ser stor gytefisk ved Nedre Foss.

Kommentarer (0)Antall visninger (8830)

Forfatter: Dag Øivind Ingierd

Kategorier: Forside - Banner

Nøkkelord:

0 kommentarer på artikkelen "Stamfiske"

3
0

Lars-Petter Prestmoen

10.10.2013 19:41

Flott jobb dere gjør. Gleder mitt fiskehjerte.


3
0

Tor Ødemark

19.10.2013 21:50

Jobben dere gjør, med å tilrettelegge fisket for oss latsabber, som ønsker at alle vann skal være fiskbare, er grunnen til at den årlige giroen jeg får fra OFA, er den eneste jeg setter et personlig forfall på 6 minutter etter mottak på! La meg få den en måned før i 2014!

(",) Tor

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv