Publisert den 6. oktober 2013

Prøvefiskeresultater

Åbortjern (Kartblad 8, E7 i Fiskekartboka) sør for Bjørnsjøen.

Tjernet har hatt en lang periode med tidvis altfor lav pH-verdi for fisk. Det har vært markert i fiskekartboka (9.utg.) med "usikre leveforhold" og "usikker forekomst" av både ørret og abbor. På 80-tallet ble det derimot fisket opp stor abbor fra tjernet med ruser. Da fantes det også en og annen fin ørret. Det ble dessuten satt ut bekkerøye, men den er utdødd i dag. Ørretutsettinger i ettertid har derimot vært lite vellykket og ørretbestanden har vært helt ute. En rekke vannprøver ble sendt inn til analyse, og etter flere søknader kom vannet med på kalkingslista våren 2009. Deretter har det blitt helikopterkalket årlig (totalt 8 tonn) med midler fra det nasjonale kalkingsfondet. I sommer ble kalkmengden oppjustert. Allerede høsten 2009 ble det satt ut ny ørret (2-somrige). Det ble også satt litt ørret i 2010 og 2011. Totalt rundt 100 ørret (1-årig og 2-somrig). Det har derimot vært lite vak å se og ingen fangstrapporter. Prøvefiske ble utført med garn i slutten av september 2013.

Resultatet var oppløftende. 2 ørret på 500 g, 1 ørret på 375 og 1 ørret på 275g. Fiskene var røde i kjøttet og i god kondisjon. Det er ekstra positivt at de store hunnfiskene enda ikke var kjønnsmodne, noe som tyder på næringsoverskudd og god vekst. Dagen etter garnfisket ble det satt ut erstatningsfisk, pluss litt ekstra (50 stk. 2-somrige) fra anlegget i Sørkedalen.

Det er verdt å merke seg at det ikke ble fanget en eneste abbor. Det burde ha vært mye abbor i garna med disse maskeviddene. Det er fullt mulig at vannet har vært så ekstremt surt at selv abboren har dødd ut. Dette er isåfall ekstra gunstig for ørreten i dag. Det er relativt dårlig rekrutteringsmuligheter for ørret i vannet så bestanden er avhengig av suppleringer. Med forsiktige utsettingstall så kan dette vannet bli veldig bra. Åbortjern tilhører Sone 2 i kultiveringsplanen, og det lokale målet er en middels stor ørretbestand. Oppdater gjerne fiskekartboka 9.utg. selv (tabell 8). Tjernet er stort nok til å ha god bufferevne både mot uttak og suppleringer, ørretbestanden kan derfor raskt betegnes som "stabilt god/normal". Abborbestanden kan markeres med "?/mulig utdødd".

Det lokale kultiveringslaget håper flere finner frem til vannet nå som vi har sett at det er pen fisk her. Vannet ligger meget vakkert til like ved blåmerket sti ned mot Fyllingen, og det egner seg svært godt for fluefiske med fast myr på begge sider. Med spinner er det best på sørsiden der det er minst siv.

 

Kort rapport fra Søttjern (Kartblad 7, A8) sør for Søndre Heggelivann.

Her var prøvefiskeresultatene nedslående. pH-verdien har lenge balansert på grensen for hva fisk tåler. Noen målinger har vært brukbare, andre har vært ganske kritiske. Nå var den blitt enda lavere og navnet kan godt omdøpes til Surttjern. Det ble ikke fanget en eneste fisk i garna, verken ørret eller abbor. Det har vært abbor og litt ørret her tidligere. Man kan nok dessverre oppdatere fiskekartboka med både "fisketomt" og "utdødd bestand av ørret". Her kommer vi til å søke om å starte kalking fra og med sommer 2014. Det skal ikke mye til for å få vannet i gang igjen, så vi satser på å få til det.

Kommentarer (0)Antall visninger (7805)

Forfatter: Dag Øivind Ingierd

Kategorier: Forside - Rubrikker

Nøkkelord:

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv