Publisert den 16. juni 2015

OFA-info nr 8, 2015

Fiske nå!

Nå er det midt i den beste fisketiden i hele Marka. Sjelden har vi fått inn flere rapporter om fine fangster, og ikke minst av storfisk. Den største fra Østmarka er en kjempediger ørret på over 3 kilo fra Store Skjelbreia. Fra Nordmarka leder denne praktfisken her på 4 kilo fra Katnosa. Det er også tatt flere ørret over kiloen i Sørkedalselva.

Lars Jacobsen fikk denne Nordmarks-ørreten på dorging med wobbler i Katnosa 12.6.15. Den var 70cm og veide nøyaktig 4 kilo. Dette er en hunnfisk. Oftest er de største hanner (siden disse ikke bruker energi på å produsere rogn). Kjempeørretene tas som regel på dorging med wobbler i de aller største sjøene. I fjor ble den største ørreten tatt på wobbler i Bjørnsjøen 22. juni. Den var 81cm og 5,2 kilo, en hannfisk. I 2009 ble det tatt en ørret i Katnosa på 5,24 kilo (også på wobbler). Den var 80cm lang. Vi fikk aldersbestemt den fisken til å være 9 år. Det var også en hannfisk. Har også data på en fra Gjerdingen i 2013 på 4,97 som var 74,5cm (wobbler). Det var en hunnfisk med 3 store sik i magen. Disse store spiser fisk og vokser fort.

For fluefiskerne er klekkingene av de populære myrdøgnfluene snart over. Dette overlapper nå med de enda mer spennende vulgataklekkingene som bare er i startfasen. Skal man ha stor ørret på tørrflue i Marka, så gjelder det å oppsøke de store sjøene når de digre E.vulgata døgnfluene klekker. Man kan ha godt fiske selv om det blåser litt, for disse store fluene synes skikkelig for både fisk og fisker likevel. Solrike dager gir mulighet for maur og snart stokkmaur. Stokkmauren trenger hetevarme for å sverme. Fiskekonkurransen til NJFF (egen artikkel) fikk tilskudd av noen store, merkede ørret i St. Tryvann og Kobberhaugtjern. Flere har meldt om fangster herfra. Skal du fiske i Marka i år, så gjelder det å bruke dagene. Ta en tur, da vel!

Tilstand anlegget

Sjøørret-yngelen (bilde) veier i dag 0,47 gram i snitt. Disse ungfiskene er rene spisemaskiner og vokser nå over 7% i døgnet! I starten er taktikken til de minste å vokse så raskt som overhode mulig for å bli stor og kvikk nok til å unngå farer. Når de er så små som dette er de ekstremt sårbare uansett hva de gjør, så de er ikke sky i det hele tatt. I naturen (bekken) sikres overlevelsen av noen få i denne første fasen bare ved at de er mange nok. Man kan håve de opp og ha dem over i et nyvasket kar, og det første de gjør når de slippes ut av håven er å vake på en isoporkule. Først når de blir rundt 1 gram i vekt, begynner de å bli sky og forsiktige. 

Laksen henger langt etter og liker forstatt best å ligge på bunnen av karet å "lime", men de begynner å skjerpe seg de også. De har vokst litt, selv om de fleste enda ikke er over kneika. Laksen fôres med flytefôr i 0,5mm. Sjøørreten får nå synkefôr i 0,7mm. Vi har akkurat begynt å sette ut noe av den "største" sjøørreten i Akerselva og Ljanselva. Litt mer info om det under.

Nå har det blitt skikkelig sommer på anlegget. Vanninntakskulpen har grei sommervannføring og (for øyeblikket) rent vann. Vanntemperaturen har vært oppe i 13,5 grader. Vi har fått ut så godt som all den 1-årige ørreten. Det er kun et par hundre igjen av dem. Heldigvis hentet lagene mesteparten av fisken sin før vanntemperaturen rundet 10 grader. Det er ny rekord! Dette er en erfaringsmessig kritisk grense for eksplosjon av sopp og bakterier i anlegget. Vi mistet derfor svært få 1-åringer. Det er satt rikelig med fisk i år. Vær obs på at disse 1-åringene er nysatt ungfisk og ikke "småfisk"..

Det er fortsatt noe 2-årig ørret igjen i utekaret. Vi håper lagene kan hente disse snart. Det er også bare snakk om noen hundre. De må egentlig ut i løpet av denne uka. Etter flere lange soldager har algeveksten tatt helt av i utekaret. Nå er det snart mer gress enn fisk der. Fisken liker seg med litt skjul, men nå får de settes ut før alt går tett.

Det er sjøørret- og lakseyngelen som er mest sårbar på anlegget nå. Det er mye fisk i karene, og de tåler nesten ingenting. Vi er helt avhengig av lite nedbør for å holde inntaksvannet klart. Sjøørreten har akkurat blitt stor nok til å kunne kalles "skikkelig fisk". Nå er disse over den første og aller mest kritiske kneika hvor dødeligheten i naturen ofte er på over 90%. Selv om det akkurat i dag hadde vært mest gunstig å beholde dem litt lengre, så tar vi ikke sjansen på at inntaksvannet forblir like rent. Nå er det viktig å tynne ut i karene før det kommer mer regn.

Den første uka i juni leverte utfordringer i kø. Det var ikke mindre enn 3 flomtopper i elva som følge av akutt styrtregn. Vannet ble møkkete hver gang. Det går greit en gang, kanskje to også, men ikke tre. Det luktet fjøs inne på anlegget! Det viste seg at jordene oppover i dalen akkurat var blitt gjødslet, og høljregnet dro dette rett inn til fisken. Og akkurat da gikk temperaturen over de kritiske 10 gradene. Dette tåler ikke 0+ yngel av sjøørret og laks. Dødeligheten var i ferd med å komme helt ut av kontroll. Uten erfaringen fra tidligere vårflommer, og flere vanvittige 18 timers arbeidsøkter på rad, så hadde ikke mye fisk overlevd gjennom den påfølgende uka. Først måtte all fisken håves ut av karene, slik at karene kunne desinfiseres. Så ble fisken håvet tilbake igjen og behandlet med alt vi har av virkemidler i flere omganger. Det fikk heldigvis stoppet dødeligheten. Om det hadde fortsatt å regne en uke til, så hadde det vært lite å gjøre. Heldigvis var det rikelig med rogn å få tak i sist høst, og vi benyttet muligheten for hamstre i tilfelle noe slikt skulle skje (egentlig var vi mest redde for altfor tidlig klekking og startfôring i iskaldt smeltevann som i 2014). Det ble lagt inn en ekstra rognbøtte, noe vi er veldig glade for i dag. Vi har derfor fortsatt nok fisk igjen til å dekke utsettingstillatelsen på 200.000 yngel til Akerselva, 25.000 yngel til Ljanselva og 20.000 yngel til Lysakerelva. Men vi mistet nok minst 25.000 yngel på 3 dager. I tillegg har alle de obligatoriske synålene falt fra, de som aldri skjønte at de skulle spise i det hele tatt. Seleksjonen har derfor vært ganske hard. De sterkeste og mest egnede settefiskene har overlevd. Vi har derimot ikke råd til å miste noen flere.

Fiskeveterinæren kom opp og undersøkte fiskene, og hun konkluderte med at gjellene på den døde yngelen var totalvrak som følge av sopp og bakterier som hadde kommet inn sammen med møkkvannet fra elva. Det var ballonerte gjellelameller som forhindret O2 opptak. Mesteparten av de døde var i utgangspunktet svekket fisk som neppe hadde noe optimalt utgangspunkt uansett. En slik hendelse utløser akutt dødelighet på alt det som ellers hadde dødd naturlig over uker. Selv om vi mangedobler overlevelsen i forhold til naturen, så går det ikke å redde alle.

De siste dagene har det heldigvis vært fint vær og elva har klarnet opp. Nå er dødeligheten minimal. Vi skrubber karkantene, tapper ut fôrrester flere ganger daglig, og saltbehandler fisken annenhver dag for å være på forskudd av problemene.

De beste tiltakene nå er å tynne ut fisketettheten i karene, øke litt på vanngjennomstrømningen etter hvert som de blir større (uten at det sliter ut fisken) og å holde alt så rent som mulig. Det blir pakket noen poser med sjøørret til Akerselva hver dag fremover helt til vi er ferdige.

Trommelfilteret gikk fullstendig tett etter den siste flommen. Vi har ventet med å syrevaske det for å skåne yngelen, og det så lenge ut til å gå greit helt frem til utsettet. Men til slutt hjalp det ikke å høytrykkspyle dukene mer. Vi syrevasket derfor halvparten med skrubb, og det så ut til å gå greit for fisken selv om pH-verdien sank en del. Nå er trommelen ganske ren, og det får holde de siste ukene. Da filteret gikk tett, smatt det inn flere niøyer i karene. Disse lever i inntaksrøret ute i elva og sniker seg gjennom overrenningsvannet til filteret når det er tett. De gjør vel neppe noen skade i karene, men de må håves opp. Utrolig at de tåler å slynges gjennom pumpene, opp gjennom trommelen i vannbehandlingsrommet i 2.etg, og ned til fiskehallen. De er akkurat like fine etterpå.

Når all fisken er ute av anlegget (i løpet av starten av juli), skal vi begynne å jobbe med det nye renseanlegget. Mye av det nye utstyret blir levert nå i løpet av et par uker.

 

Lakseyngel utsetting i Sandvikselva

Mandag 8.6. hjalp vi kollegaene våre på Hamang Klekkeri med lakseutsettingen deres i Sandvikselva. De hadde for lengst satt ut all sjøørreten sin, men trengte litt hjelp med laksen. 5 mann brukte over 50 arbeidstimer på å pakke fiskene i poser og å spre dem på mange forskjellige steder oppover i elva. Det er en møysommelig jobb. Den kalde våren (mai) og en påfølgende lang periode med flom og møkkete vann, ga ekstra sen lakseutsetting der i år. Det gikk veldig bra med fisken. Der går for øvrig alt knirkefritt siden teknikken er finslipt helt siden 1857!

I Sandvikselva har de et laks- og sjøørretklekkeri. Dvs. at fisken ikke fôres som på OFA (da heter det kultiveringsanlegg). Når plommesekken er oppbrukt på et klekkeri må fiskene ut i elva raskest mulig. Hamang Klekkeri er Norges eldste. Det er også et (av altfor få) som driver med sjøørret.

I uregulerte og friske elver med naturlig vannføring, som i Sandvika, er det svært effektivt å sette ufôret yngel. Der er vannføringen stabil nok til å unngå den skadelige strandingsproblematikken på den aller minste fisken som man ofte ser i regulerte elver.

I den sterkt regulerte Akerselva er det helt andre leveforhold. Hos oss er det mest effektivt å sette oppfôret 1-somrig eller 1-årig fisk som er mer mobil og robust. Ved å sette slik "eldre" laks/sjøørret i løpet av det første leveåret, oppnås det uansett knallsterk seleksjon både i elva og deretter i havet.

Det er avgjørende å spre yngelen skikkelig. Man vader oppover elva med 2 bøtter fulle av yngel (over 2000 i hver) og sprer litt og litt (les 2-4 fisk) på alle gunstige plasser. Det sier seg selv at det tar tid. Laks skal helst settes på grunne strykpartier (bak en stein, grein, så de rekker å ta seg inn i strømmen). Laks er tilpasset mye sterkere strøm enn sjøørret. Sjøørret skal settes på litt roligere strøm. Man må derimot holde seg litt unna de dype kulpene med yngelbøttene, siden disse er oppholdssted for rovgrisk, stasjonær ørret.

Fisker man i elver hvor det både finnes ungfisk av laks og sjøørret/ørret, så er det typisk at de som biter på strykene er laks, mens sjøørret/ørret biter i bakevjer eller langs land.

Dersom dette superenkle kultiveringstiltaket hadde blitt utført i stor nok grad i alle Norske laks- og sjøørretelver, så ville det ha "fosset opp" med fisk som i gamle dager i de fleste i løpet av 6-7 år. Det avgjørende er å sette ut mange nok rekrutter til riktig tidspunkt, og å spre dem skikkelig der det er best leveforhold. Med dagens kunnskap og erfaringer, så er dette veldig enkelt. Laks er noe av det aller enkleste som fins å kultivere. Sjøørret er heller ikke vanskelig. Det koster derimot penger. Nå skal de tilgjengelige fiskemidlene helst gå til overkompliserende overvåkningstjenester, konsekvensutredninger og tiltaksrapporter, mens man tror at mangelen på fisk i elvene «løses» med gratis virkemidler som restriksjoner på selve uttaket.

I et program fra Tana på NRK hvor det var trøbbel for laksen, ble det ikke nevnt med ett ord at dersom man hadde brukt fiskemidlene til å bygge moderne kultiveringsanlegg for stammene i alle sideelvene, (på bekostning av de dyre utredningene), så ville man i løpet av bare ett år ha mangedoblet rekrutteringen i sideelvene og snart løst hele problemet. Finnene fikk derimot skylda for at de hadde startet turistnæring med populært laksefiske i fiskesesongen på sin side. I en rekke elver på Vestlandet og Trøndelag er sjøørreten nå blitt totalfredet uten at noe konkret gjøres med klekkeridrift for den. Det er noen positive unntak, men ellers så skal det bare fredes, overvåkes og utredes. Det er en forvaltningsmessig fallitterklæring å måtte frede en fisk som ørret som skal være så ekstremt vanlig.

Fisketeller Akerselva

Nå har vi endelig fått strøm til fisketelleren! Selve telleren har stått vinterlagret oppe hos Vannverket på Oset. Den blir kjørt ned til laksetrappa med kranbil i morgen torsdag 18.6. Dette blir spennende å følge med på. Foreløpig har det ikke blitt observert noe tidlig laks i elva. Dette henger nok sammen med at årgangen er redusert pga. klorutslippet, men noe laks forventes. 2015 blir et test år. I Sandvikselva satte de ned telleren ved Franzefoss i slutten av mai. Det har allerede gått opp noen store laks og en og annen sjøørret der borte, så det er ikke bare sen oppgangsfisk som man ofte hører. For Akerselva sin del, så er det et mål å ha telleren i elva fra 1.6. i kommende år. Blir mer info om dette straks tingene fungerer.

Fiskeinfoskiltene ligger fortsatt hos Bymiljøetaten, men det jobbes med dem.

Sjøørretyngel utsett i Ljanselva!

Miljøprosjekt Ljanselva søkte til Fylkesmannen om å få lov til å sette 25.000 yngel av sjøørret i Ljanselva nå i år. De fikk godkjent denne. OFA stiller opp med gratis yngel. Målet er å skape et best mulig sjøørretfiske i fjorden. Det er fiskerne som har løst fiskekort for marka som i praksis betaler for dette. Selv om Ljanselva ikke dekkes av OFA-fiskekortet, så regner vi med at de aller fleste setter pris på mer sjøørret. Hjalmar Eide fra NJFF Fylkeslag Akershus er primus motor for dette prosjektet, og han kom og hentet første dose med 7.000 stk. sø-yngel mandag 15.6. Dette utsettet gikk svært bra. De ble spredt godt i elva av kjentmann som vet hvor de bør settes. Det tok sin tid å få de ut. Med 1000 fisk pr. pose er dette er stor jobb.

Legger med et bilde til av de små sjøørretene.

De er utrolig fine, nesten med leopardmønster. Det er unektelig stas å ha disse i karene. Nå er de 3-4cm lange. Laksen blir enda finere. Laksen skal få vokse et par uker til først.

Stig Werner var innom her i går og hentet noen poser med 1-årig innlands-ørret til Nordmarka Øst. Han hadde med et bedre kamera, så han fikk tatt disse fine og skarpe bildene av sø-ene som skulle til Ljanselva. Etter 1-2 år i elva  er disse i fjorden på sjøbeite.

De står ikke så stille i denne boksen som man får inntrykk av..

Takk for bildene!

Vi står så klart ikke og teller fisken. Vi veier.

Først setter vi en bolle med vann på vekta og nullstiller den. Deretter har vi i nøyaktig 100 fisk, og regner ut et gjennomsnitt. Så gjentar vi dette noen ganger og får et godt nok gjennomsnitt. Vi pakker 1000 fisk i hver pose. Til Ljanselva (mandag 15.6.) var snittvekten på SØ i det karet på nøyaktig 0,4 gram. For å pakke en pose med 1000 fisk har vi da i 400 gram fisk. Mer nøyaktig enn det får vi ikke til.

Sjøørretutsett i Akerselva

Vi kjørte ut første dose med sjøørret til Akerselva tirsdag 16.6. Det var sol og litt vel varmt, men vi tok sjansen. Det møtte opp lagsmedlemmer fra Akerselvalaget, pluss en fast gjeng med pensjonister som til vanlig kultiverer vannene oppover i Nordmarka. Vi pakket 35 poser og dro ned mot Torshov i den fine parken nedenfor Bentsebrugata ved NRK bygget. NRK dukket opp og filmet, noen svært kjente politikerfjes og en tidligere miljøvernminister var også der. Pluss en filosof! Det ble masse liv.

45 minutter senere var elva slamfarget. Ny rekord (igjen). Årsaken var at det var startet opp godkjente gravearbeider ved Badebakken, der en kabel skulle legges ned. Vi møtte på turgåere som hadde funnet død fisk og kreps nedenfor graveområdet. Vi vet foreløpig ikke hvor alvorlig det er eller hvor giftige sedimentene er, men det er uansett ikke godkjent at elva skulle farges så mye. Da vi var der for å sjekke, var det så møkkete at det var umulig å se noe som helst ned i elva. Vi har fått rapporter fra de rette tilsynsmyndigheter at de har vært tilstede på kontroll flere ganger i går, og at det er tatt grep for å minske oppgrumsingen. Med alle disse broene, så burde det vel være en mulighet å legge kabler i rør oppunder disse? Kommer tilbake med mer info når vi vet mer. Meld fra om du ser død fisk/kreps. I dag ble sø-ene satt ovenfor gravearbeidene. Til tross for regn og kaldt vær var det masse folk langs elva i dag også. Alle synes det er stas med ny fisk til elva. Vi traff også en lokaljournalist i Nordre Aker Budstikke og fiskerkjendisene Bernt Nor og Emma Bäcker som var på City streetfishing tur.

Mye som skjer på OFA akkurat nå og veldig lite kontortid. Vi oppdaterer denne OFA-infoen med mer stoff(pluss flere bilder) i løpet av et par dager.

God fiskesommer fra oss på anlegget!

 

Kommentarer (0)Antall visninger (7931)

Forfatter: Dag Øivind Ingierd

Kategorier: Forside - Rubrikker, OFA-info

Nøkkelord:

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.