OFA søker ny daglig leder

Publisert den 19. april 2018

OFA søker ny daglig leder

OFA er en ideell organisasjon som forvalter fiskeretten i 500 vann og elver til grunneiere i Osloområdet. De to største grunneiere er Oslo kommune og Løvenskiold Vækerø, som også er representert i OFAs styre.

OFA driver et stort settefiskanlegg i Sørkedalen der det årlig legges inn ca. 300.000 rogn på klekkeriet. Anlegget er et pioneranlegg innen RAS teknologi.

OFA har fire fast ansatte og et frivillighetsapparat på 170 personer som holder oppsyn og driver fiskekultivering lokalt.

OFA arbeider i 13 kommuner og 4 fylker som gjør oss til en av Norges største aktører innen fiskekultivering og god forvaltning.

I samarbeid med Oslo kommune har OFAs arbeid i Akerselva ført til at Oslo har fått en lakseførende elv som har skapt stort engasjement hos politikere, innbyggere og fiskere.


Har du en brennende lidenskap for Oslomarka, sportsfiske, friluftsliv og organisasjonsarbeid – da er dette noe for deg!


Vår daglig leder gjennom de siste 14 årene har valgt å slutte fra og med 1. januar 2019. Det betyr at vi er på jakt etter ny daglig leder, som vi gjerne vil ha på plass i løpet av høsten.


 

Daglig lederstillingen deles mellom en fiskefaglig del med deltagelse i settefiskanlegget og en administrativ del og vil, foruten styre og strategiarbeid, være:


* Videreutvikle salg av fiskekort som er OFAs viktigste inntektskilde

* Arbeide med å få plass sponsorer og samarbeidspartnere i tillegg til å synliggjøre OFA i nye kanaler

* Mediekontakt og mediehåndtering

* OFAs kontaktpunkt mot grunneiere og offentlig forvaltning

* Bidra til et tettere samarbeid med øvrige Marka-organisasjoner

* Motivere og følge opp frivillighetsapparatet

* Økonomistyring og kontroll


Kvalifikasjoner og egenskaper:

Vi ønsker spesielt kandidater som:

* har ledererfaring fra kompetansemiljøer.

* har utdannelse fra universitet/høyskole – gjerne fiskerelatert

* har erfaring fra kontakt med offentlige myndigheter

* er åpen, inkluderende og tillitvekkende.

* er praktisk, fleksibel og med svært stor grad av stå på vilje

* god kjennskap til og gjerne erfaring fra organisasjonsarbeid


OFA kan tilby:

* Faglig, høyt miljø som er kjent for kvalitet i sitt arbeid

* Profilert og synlig stilling med kontaktpunkter mot grunneiere, kommuner, fylkeskommuner og

Fylkesmann.

* Opparbeidelse av spesialkompetanse innen RAS teknologi og produksjon av settefisk.

* Allsidige oppgaver innen fiskeforvaltning, ledelse av et stort frivillighetsapparat og organisasjonsarbeid.

I kraft av et stort frivillighetsapparat må det påregnes en del arbeid utover ordinær arbeidstid.

Vi håper at du som vil være med å fronte OFAs viktige arbeid utad, i media, i fiskefaglige fora, i front på arrangementer og i møte med publikum, søker denne stillingen.


Søknadsfrist: 15. mai 2018

Søknad merket «Daglig leder» sendes:

* Post: Oslomarkas Fiskeadministrasjon, Sørkedalsveien 617, 0758 Oslo.

* Mail: emil-andre.os@live.com

Kontakt styreleder Emil Andre Os (478 72 345 / emil-andre.os@live.com) eller daglig leder Bjørn Torp (928 99 135 /bjorn@ofa.no) dersom du har spørsmål til stillingen.


Kommentarer (0)Antall visninger (5074)
 

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.