Publisert den 27. oktober 2014

Pressemelding

Dramatisk endring i vannkvalitet til OFAs settefiskanlegg - ny vannkilde må på plass i 2015. Mer og større fisk skal føre til økt fiskeinteresse

OFA er i disse dager inne i de siste forhandlingsrundene i forhold til å få på plass ny vannkilde for produksjon av ørret, sjøørret og laks ved settefiskanlegget i Sørkedalen. Bakgrunnen er en akselererende forverring av elvas vannkvalitet som følge av stadig mildere vintre, mer nedbør og oftere flom.  Elvas vannkvalitet forringes kraftig ved tilsig fra jordene ovenfor anlegget.  En direkte konsekvens av denne situasjonen er at vi opplever alvorlige driftsproblemer i anlegget og gradvis dårligere fiskehelse, sier Torp.

Daglig leder Bjørn Torp i Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) vil ikke lenger ha Sørkedalselva som vannkilde for settefiskanlegget i Sørkedalen.

For å sikre en forutsigbar og settefiskproduksjon, slik at Oslos befolkning fortsatt skal få oppleve et godt sportsfiske, setter OFA fart på arbeidet med å få på plass et nytt vannsystem basert på resirkuleringsmetoden.  Det betyr at vi tilfører friskt grunnvann til en intern vannbase som går inn i et lukket produksjonssystem og som sikrer at vi alltid har nok, rent og oksygenrikt vann til produksjon av fisk, fortsetter Torp. Sørkedalselva som vannkilde for produksjonsanlegget blir borte.

 

Det nye anlegget skal være klart høsten 2015 slik at vi kan legge inn rogn og dermed starte produksjonen på ny.

I tillegg til at vi får doblet vannmengden med topp vannkvalitet, som sikrer god fiskehelse, vil vi også kunne produsere mer fisk og større fisk.  Målsettingen er at vi skal sette ut mye mer stor fisk (kilosfisk) i våre nærvann (vann der folk bor) slik at langt flere enn i dag kan få oppleve å få stor fisk på kroken.  Eksempler på nærvann er Sognsvann, Steinbruvann, Nøklevann og Lutvann.

Akerselva vil også nyte godt av det nye anlegget og vi er optimister med tanke på at Akerselva kan bli en svært interessant laks og sjøørretelv om et par år.

Vi er overbevist om at dette tiltaket vil være det viktigste vi kan gjøre for å øke fiskeinteressen i Oslo, sier Torp.

Men dette koster penger og vi er helt avhengig av at vi får midler fra Oslo kommune til dette viktige prosjektet.  Byråd for Samferdsel – og miljø, Guri Melby, kom raskt på banen og Bystyrets arbeidsutvalg for miljø - og samferdsel stilte på befaring.  Fra begge hold var det stor forståelse for prosjektet. OFA ba om 50% finansiering av prosjektet fra Oslo kommune, 1,8 mill kr.  Byrådens budsjettforslag var dessverre kun på kr 600.000.  Vi håper at behandlingen av dette budsjettet i Bystyret kan bidra til at vi kommer nærmere opprinnelig beløp, sier Torp.

For å finansiere prosjektet på ca 3,6 mill kr vil OFA bidra med en vesentlig del fra oppsparte midler i forbindelse med fiskekortsalg.  Mao kan man si at fiskerne i Oslomarka bidrar direkte til at OFA kan fortsette å videreutvikle et godt sportsfiske for Oslos innbyggere, avslutter Torp.

 

Kontaktperson

Daglig leder Bjørn Torp

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA)

Telefon 928 99 135

bjorn@ofa.no 

 

Dette er Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA)

OFA (grunnlagt 1936) administrerer fiskerettighetene i 500 vann i 13 kommuner og fire fylker. På vegne av grunneiere og kommuner har foreningen siden 1943 arbeidet aktivt med oppdrett og fiskeutsetting, oppsyn med og kalking av fiskevann.

I tillegg organiserer OFA krepsefiske for Oslo kommune og har oppsyn med og kultivering av Akerselva.

En viktig oppgave er å gi kunnskap om mulighetene for å fiske i Oslomarka og legge forholdene til rette, slik at alle kan fiske innenfor OFAs virkeområde.

OFA har 200 frivillige fordelt på 40 arbeidslag. Arbeidslagene står for utsett av fisk, rydding av fiskeplasser og fiskestier, oppgradering av gytebekker, plukking av søppel/renovasjon, samt aktivt oppsyn.

OFA drives på ikke-kommersiell basis og skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å nå foreningens mål.

Årlig settes det ut ca 20 000 fisk i de vannene OFA kultiverer.

OFA utgir jevnlig Fiskekartboka, som er et uvurderlig hjelpemiddel for den som skal fiske i Oslomarka. 

 

Kommuner hvor OFA administrerer fiskerettigheter:

Oslo, Lunner, Jevnaker, Ringerike, Hole, Bærum, Asker, Nittedal, Skedsmo, Enebakk, Lørenskog, Rælingen, Oppegård, Ski.

Kommentarer (0)Antall visninger (4717)

Forfatter: Bjørn Torp

Kategorier: Forside - Rubrikker

Nøkkelord:

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.