Publisert den 7. mars 2014

OFA-info

Nummer 1, 2014

Meldinger og smånytt fra anlegget, del 1:

Først litt tilbakeblikk;

Fiskestell i Marka og Kultiveringsanlegget i Sørkedalen

Kultiveringslagene hentet mesteparten av settefisken fra midten av mai til starten av juni 2013. Det ble også litt høstutsett i september. Totalt nesten 20.000 ørret (direkte avlet av den ville Oslomarkastammen) ble ført tilbake til Marka. Flest 1-åringer og 2-åringer, samt noen kjempestore 3-åringer. Den største veide nesten 1,4kg. Målet er å øke produksjonen av 3-årig fisk på anlegget. Vi skal gjøre plass til det dobbelte med litt justeringer. Alle sone 1 (Nærvannene i kultiveringsplanen) burde ha fått mer av slik storfisk. Startfôringsproblemer på yngelen pga. lav vanntemperatur både våren 2012 og 2013, samt ønsker fra lagene om litt mer settefisk til flere av vannene, har foreløpig begrenset beholdningen med overskuddsfisk til denne planlagte ekstra storfiskproduksjonen. Den lave vanntemperaturen får vi ikke gjort noe med, men i år skal vi forsøke å bedre appetitten hos yngelen ved å øke lysmengden med hvitt led-lys. Fôrprodusenten anbefaler dette. I tillegg håper vi på en stabil og varm vår med høy overlevelse, og minimalt med flomperioder.

Arbeidet med å finfordele årest beholdning av settefisk til Marka er for lengst i gang. Det er litt færre eldre fisk som skal ut enn i fjor. Anlegget skal som sagt også prøve å spare litt mer av 2-åringene for å produsere flere storfisk til 2015. Noe 2-årig kan også holdes her over sommeren for å gi litt ekstra 3-somrig fisk til høsten 2014. Disse blir fort merkbart større enn de var som 2-åringer på våren, og slike har slått godt til i blant annet Lutvann de siste årene. Det er en stor kabal som skal gå opp, og veldig mange medlemmer som skal bli enige om hva som er mest fornuftig! Heldigvis har vi ganske god oversikt over tilstanden i de ulike vannene og nesten 75 års erfaring å ta utgangspunkt i. Vi har delt inn de nesten 500 fiskevannene i 8 store Områder med hver sin Områdeansvarlig som holder kontakten med de lokale kultiveringslagene og nesten 200 medlemmer. Riktig formulert så settes det ikke ut fisk i Marka lengre, men det suppleres på eksisterende ørretbestander for å opprettholde fisketilbudet. De fleste bestandene er gode og slik vi vil ha dem, så kultiveringen går i hovedsak ut på vedlikehold og å erstatte det årlige frafallet etter fisketrykk, predasjon og alder. Selv om suppleringstallene er vesentlig lavere i dag enn i gamle dager og faglig vurdert som passelig, så ønsker fortsatt noen av storfiskerne at det skal være enda tynnere ørretbestander for å "automatisk" oppnå bedre kondisjon og størrelse. Kultiveringserfaringen av det typiske flerartssamfunnet i Marka med ørret, abbor og ørekyte, er derimot at artene påvirker og utfyller hverandre på en litt mer kompleks måte. Abboren har som kjent et helt ekstremt rekrutteringsoverskudd hvert år og suppleringene med ørret påvirker dette. Kultiveringslagene melder at for store nedjusteringer sjelden gir noe særlig merkbar positiv effekt med større ørret, men at det bare blir lengre mellom hver ørret, samtidig som det raskt blir enda mer abbor. De fleste fiskekortkjøperne ønsker å fiske ørret og foretrekker det fremfor mer småabbor. Det samme inntrykket får vi også under stamfisket, da den største ørreten i bestanden sniker seg opp i bekkene. Det er ofte ganske stabilt maksnivå på gyteørreten til tross for justeringer. I et godt fiskevann i Marka vokser gjerne ørreten fort til 33-35 cm, før de blir kjønnsmodne og deretter stagnerer veksten kraftig siden de trenger mye energi på å hente seg inn igjen før neste gyting. Da bruker de lang tid på å vokse seg større, og de fleste av disse bærer ofte preg av å ha gytt tidligere. Dette er helt normalt i mange halvsure og temmelig næringsfattige skogstjern i Marka, særlig om våren og forsommeren da de fleste markaørreter tas. Slik tom gytefisk, og særlig kondisjonen til hunnene, kan ikke brukes til å konkludere noe særlig om suppleringen. Man må også ta utgangspunkt i at de fleste skogs- og myrtjerna i Marka ikke har samme potensial til å produsere kjempestor ørret, slik som et næringsrikt fåartsamfunn uten abbor andre plasser i landet. Det beste potensialet for virkelig stor ørret uten vekststagnering etter ca. 35cm er nok i de store og kjempestore sjøene i Marka.

 

Lysakerelva

Vi har også fått tillatelse til å klekke ut (og starfôre) 20.000 lakserogn for elevene på Sollerudstanda Skole som forvalter nedre del av Lysakerelva. Siden det ikke koster oss noe ekstra å hjelpe dem med dette ”yngelhotellet”, så bidrar vi gjerne for å gjøre fisketilbudet rundt Oslo best mulig.

 

Beholdning i Sørkedalen pr. mars 2014 (anslag):

90.000 øyerogn, ørret

20.000 øyerogn, laks til Lysakerelva

1-årig ørret: 25.000

2-årig ørret: 6500

3-årig ørret: 1400 (noen av disse begynner snart å nærme seg kiloen, de kommer til å være store i mai!)

 

Diverse oppgaver på anlegget

Det ene røret på vanninntaket i elva hadde blitt bøyd ned av isen sist vinter. Utover sommeren 2013 bygde det seg opp en enorm grusvoll rundt røret og til slutt kom det sand inn i pumpene. Vi fikk tilkalt profesjonelle arbeidsdykkere, og de sikret røret tilbake i riktig stilling og fjernet grusvollen. Det var dyrt.

 

Det minste utekaret lekker og skal repareres i løpet av sommeren 2014. Det er planlagt å bygge et enkelt skur over alle de 3 utekarene for å beskytte mot frost og løv, samt henge opp lys. I første omgang (i år) blir det tak over det største av dem, og her vil vi holde igjen 1400 2-åringer etter vårutsettet. For å kunne produsere 3-årig fisk i utekarene, må det henges opp en kraftig lyskilde og stenge ute døgnrytmen for å unngå at de største blir kjønnsmodne og for aggressive den siste høsten. I dag har vi derfor foreløpig kun produksjon av 3-årig fisk inne.

 

Etter flere år med lapping av dukene til trommelfilteret på vannbehandlingsrommet har vi kjøpt splitter nye filterduker. All grusen som plutselig kom inn pga. det bøyde røret i elva ble for mye å reparere etter. Vi sliter tidvis med svært møkkete vann og mye jordpartikler i Sørkedalselva. I flomperioder er det vanlig at man ikke ser fisken i karene. Trommelfilteret tar de "groveste" partiklene, og det stenger også ute de parasittiske larvene til elvemuslingen som ellers fester seg på gjellene til 1-åringene og gir høy vinterdødelighet. Det fine med trommelfilteret er at det renser seg selv hele tiden med egne spyledyser. Vann som skal til den sårbare rognen og startfôringerekka går i tillegg gjennom et stort sandfiltertårn og deretter gjennom både filtervatt og skumplater. Sandfilteret må renses jevnlig ved spyling, mens vatt og matter må vaskes flere ganger i uka og er en del av den daglige rutinen. I vinter har det vært ganske ekstremt med masse smelting og nedbør.

Vannbehandlingsrommet er en veldig støyende plass, og ikke minst fuktig og kjølig å vedlikeholde nå om vinteren. Skulle gjerne hatt litt mer stabile vintre igjen!

Andre dagsoppgaver er nedtapping av alle fiskekarene for å fjerne alt av overskuddsfôrrester og partikler, spyling av avløpsrister og renner, tørking av fett/proteinhinne langs vannkanten på karene, samt påfylling av nytt fôr i automatene. Alt, inkludert vanntemperatur, behandling og død fisk logges daglig i anleggspermen for å kunne slå opp i historikken ved evt. behov senere. Resten av dagen nede på anlegget går gjerne med til fiksing av diverse forefallende.

Død fisk åpnes og undersøkes i mikroskop (særlig gjellene er interessante) og noen legges på formalin til neste veterinærbesøk for nærmere forklaring.

Vi har forresten kjøpt inn eksklusivt fôr til storfiskene med rødfarge som de går på nå i vinter, så de skal få en "flying start".

Pumpehuset er fullt av elektronikk som skal sikre fisken ved alle tenkelige tilfeller. Ved pumpestans kobler deg seg inn reservepumper. Om alle pumpene stopper, så kobles det automatisk på drikkevann. Og dersom det er full strømstans starter dieselaggregatet som har nok diesel for 2 døgn. Samtidig sendes det SMS-alarm på alle OFA-telefonene. Men alt dette må sjekkes og testes rutinemessig!

 

Mink

Fiskeanlegget er som en magnet på alt som heter mink i området. Settefiskproduksjon og mink er en veldig dårlig kombinasjon. Utekarene og dammene er ekstra utsatt, men det har til og med vært mink inne. Minkfangst er derfor en viktig daglig oppgave. Det er dessuten en innført art som ikke hører naturlig hjemme i Norge. Rekorden er 19 på et år. De siste ukene har det blitt tatt 4. Den ene var gigantisk (1175 gram), og man kan jo gjette på hva den har spist. Best resultat oppnås ved å sette fellene på flåter som legges utpå sedimentasjonsdammene til utekarene.

Det er hengt opp kattuglekasser rundt på tomta, som er i bruk hver vår. Disse store uglene tar ihvertfall byttedyr opp til solide brunrotter. En voksen mink er nok i største laget (ihvertfall de forvokste anleggsminkene), men man kan jo håpe. Minken liker det neppe noe særlig. Inne i Marka er minken også et stort problem. Særlig med tanke på alle de grunne småbekkene hvor gytefisken er ekstra utsatt på høsten. Det tas også en del mink i forbindelse med stamfisket, og av noen ekstra ivrige lagsmedlemmer. Men mye stor ørret går utvilsomt tapt fra bestandene hver høst. Dette må tas med i beregningen av ny settefisk.

 

Helsetilstand

Veterinæren er som vanlig fornøyd og har ingen anmerkninger. Vi har minimal dødelighet på mellomstor og stor fisk. Den minste fisken er mye mer sårbar og sliter fortsatt i flomperioder med redusert vannkvalitet. Vi kjøpte inn helsekostfôr til de minste fiskene sist høst (som er mye dyrere enn vanlig fôr), for å styrke imunforsvaret. Det er ikke godt å si hvor mye det hjalp. Det er lite slitasje på finner, siden tettheten i karene er holdt lavt for å gi god kvalitet.

 

Fiskekortet 2014

Redigeres faktisk klart i dag. Skal til trykking en av de nærmeste dagene. Tidligere fiskekortkjøpere får tilsendt giroen i posten rundt sesongstart 01.04. Gi beskjed til adm. dersom du har flyttet eller ikke har mottatt fiskekortet i løpet av midten av april. Fiskekortet kan selvsagt også løses direkte i nettbutikken når sesongstarten nærmer seg, og hos våre samarbeidspartnerbutikker som også gir rabatter på fiskeutstyr til sesongkortinnehavere! Torshov Sportsfiske, Nordisk Fiskeutstyr og Stram Line. Les mer detaljert info i en egen artikkel om fiskekortet 2014 når det nærmer seg april. Fiskekortsalget for 2013 ble 7502 stk, og det er på samme antallsnivå som 2012. Det er derimot en bekymret dreining fra sesongfiskekort til fiskekort for kortere perioder, som gir lavere inntekt. Rundt 80% av fiskekultiveringen dekkes av fiskekortsalget, så det er viktig at flest mulig løser sesongfiskekort (gjerne familiesesongkortet som gjelder for alle familiemedlemmer på samme bostedsadresse).

Fiskeoppsyn

Det er som regel svært få alvorlige tilfeller på fiskefronten. Det meste løser seg fint ved en hyggelig prat. OFAs oppsynspersonell er i første rekke fiskeguider som informerer om kultiveringsarbeidet og fiskereglene. I vinter var det derimot ett tilfelle som var mer graverende. 2 voksne menn ble etter gjentatte tidligere advarsler fra det lokale fiskeoppsynet (uten effekt), til slutt politianmeldt for flere brudd på fiskereglene, samt på dyrevelferdsloven under isfiske på Nøklevannet i Østmarka. Det var publikum som ringte inn til OFAs BPM-oppsynstelefon og meldte ifra om åpenbare brudd på fiskereglene. BPM mannskap tok en tur og dokumenterte forholdene. Saken er under etterforskning av politiet.

 

Storfiskkonkurranse!

Flere har etterspurt den gamle storfiskkonkurransen som gikk gjennom hele sesongen. I 2014 starter vi opp igjen! Det kommer info i høyre kolonne på forsiden når sesongstarten (april) nærmer seg. Send inn bilde og detaljert info om fangst av storfisk fra Oslomarka via fangstrapportskjemaet på forsiden. Send også en e-post merket med "Storfiskkonkurransen 2014" til dag@ofa.no Påmeldinger registreres og legges fortløpende ut på OFA-siden. Det konkurreres i følgende klasser; Størst ørret, størst ørret på flue, størst røye, størst abbor, størst gjedde og åpen klasse. (Husk størstemålet for gjedde, så bruk lengdemål istedenfor vekt på den).

 

Litt om utvalgte fluefiskevann med 35cm størstemål

Dette tiltaket ble innført på fiskekortene i 2012. Noen få tjern ble kun åpnet for bruk av tradisjonelt fluefiskeutstyr, og all ørret over 35cm skulle settes tilbake i disse. Størstemålet ble satt på 35cm siden det er rundt der de fleste ørretene begynner å stagnere i vekst. De trenger god tid på seg for å bli noe særlig større i disse (hovedsakelig) småtjerna. Målet var å forsøke å øke andelen av gammel ørret i noen utvalgte tjern, hvor vi mente at potensialet for litt større fisk burde være tilstede. Slike gamle, kjønnsmodne storfisker er veldig "dyre i drift" næringsmessig, men for mange sportsfiskere så har de ekstra stor verdi å jakte på. Vi er spent på å følge utviklingen i disse vannene. Det er ingen planer om å øke antall slike utvalgte tjern. Mange fiskere har vært veldig positive til dette tiltaket, og noen har så klart vært skeptiske. Men det har fungert ganske bra. Synes det er viktig å presistere at ingen blir utestengt. Fiskekortet gir innehaver rett til å fiske der, men akkurat i disse må det benyttes fluefiskeutstyr. Alle som vil kan lære seg dette med litt innsats. Årsaken til at det kun ble trad.flueutstyr, var at det gir minst risiko for å skade storfisken som er over størstemålet. Alle skjønner at tradisjonelt markfiske etter ørret ikke er spesielt forenelig med et størstemål. For fiskeoppsynets del er det også mest hensiktsmessig å ikke gå for detaljert inn i kontrollen av selve redskapsbruken med mothakeløse trekroker, fluedupper osv, så da ble det tradisjonelt fluefiske.

 

Akerselva og Oset Klekkeri 

Yngelutsetting i Akerselva 2013. 60.000 sjøørret og 40.000 laks. Her er det mer riktig å kalle det for fiskeutsettinger, siden yngelen er stedsfremmed og stammer fra Sandvikselva. Vi forvalter i prinsippet en Indre Oslofjordstamme.

Det er fortsatt for lite stamfisk i Akerselva til å forsyne klekkeriet med rogn. Rognen hentes derfor fortsatt fra et overskudd i Sandvikselva. Se egen artikkel med masse stamfiskebilder her: http://ofa.no/ArtiklerHovedside/tabid/178/ArticleID/262/ArtMID/624/PgrID/471/PageID/2/Stamfiskebilder.aspx

Under stamfisket i Sandvikselva ble all sjøørreten floymerket i ryggfinnen. Meld ifra om du får en slik i sjøen, så videreformidler vi det til kollegaene i Sandvika. Slipp gjerne Floymerket fisk ut igjen, men ta et bilde av tagen med mobilen. Det har allerede kommet inn flere fangster. En sjøørret som ble strøket i Sandvikselva høsten 2013 er nå fanget på Hvaler!

Lav høsttemperatur førte til gunstig og sent klekketidspunkt på Oset våren 2013. Sjøørreten ble satt ut i Akerselva i slutten av mai og laksen i starten av juni. Akerselva er på bedringens vei etter klorutslippet våren 2011. Det er derimot viktig å minne om den store mengden av ungfisk som vi så på stamfiske høsten før utslippet. Det mangler i dag flere tusen sjøørret som skulle vært ute i Indre Oslofjord. Undersøkelser av ungfisk rundt Nedre Foss høsten 2013, viste at det fortsatt er temmelig lite fisk. Den klart beste tettheten ble beregnet til 30 stk. pr. 100m2. Til sammenlikning er tettheten i den nærliggende Gjersjøelva gjerne 300 ungfisk pr. 100m2, med tilfeller opp til 400. Noe som setter potensialet til området og tilstanden litt i perspektiv.

De siste yngelutsettingene våre har tydeligvis ikke klaffet like godt som før klorutslippet. Siden det ikke er meldt om noen større giftutslipp etter det siste dieselutslippet i 2012, så er det litt overraskende at det ikke har klaffet bedre. Etter klorutslippet i 2011 er 5 av 6 store kull med ny yngel av hhv. laks og sjøørret fra klekkeriet satt ut under tilsynelatende gode forhold i Øvre del. Uheldige tilfeldigheter med regulering av vannføringen og påfølgende strandingsproblematikk i perioder med lite vann for den sårbare, ufôrede og lite mobile yngelen, antas å være hovedårsaken til variasjonen.

Vi fikk tillatelse til å doble rognantallet på klekkeriet til 200.000 rogn, samt å startfôre yngelen en periode for at de skal takle de krevende forholdene i elva bedre. Litt større settefisk er oftest best egnet for regulerte elver. Ekstra klekkerenner ble montert i løpet av sommeren. Høsten 2013 ble det lagt inn ca 100.000 sjøørretrogn og 70.000 lakserogn fra Sandvika (les: anslag). Ved innlegging var det svært høy vanntemperatur, og det førte til for tidlig klekking midt på vinteren. Vi har fått tillatelse fra Fylkesmannen og Mattilsynet til å flytte yngelen fra Oset over til Sørkedalen for å fôre dem her frem til mai. Flyttingen er på trappene nå, men all nedbøren som kom 6. og 7.mars har farget inntaksvannet helt, så vi avventer til over helga da vannkvaliteten vil bedres.

 

Laksetrappen

Nå er laksetrappen ved Nedre Foss straks klar. Den blir åpnet denne sesongen. Kommer egen artikkel på det snart. OFA har bestilt fisketeller og kamera fra VAKI Riverwatcher på Island. Sjekk ut: http://www.vaki.is/Products/RiverwatcherFishCounter/

Stor takk til Sparebankstiftelsen som har fullfinansiert dette for OFA! Akerselva utstyres med fisketellervideo og Laksen Live kamera ved Nedre Foss, som skal legges på OFA-siden. All fisk som passerer "tellertunellen" i trappen videofilmes automatisk og blir målt og "veid" etter et spesielt system. Dette gir OFA verdifull informasjon om effekten av kultiveringsinnsatsen og klekkeriet, samt hvor mye gytefisk som passerer til de nyetablerte gyteplassene ovenfor. Fokus og oppmerksomhet er det beste virkemiddelet for å ta best mulig vare på denne urbane elva, slik at den kan bidra som oppvekstelv til den androme fisken i fjorden. Ta gjerne turen fra Blå og opp til Øvre Foss og se på de store steinene som er lagt ut for revirer til ungfisken, strømavbøyerne som er bygd ut fra land for å skape nødvendig variasjon i strømmen, samt alle lassene med rund elvestein og grov gytegrus som er lagt ut i forbindelse med de habitatforbedrende tiltakene.

 

Krepseflytting fra Maridalsvannet til Akerselva

På 2 år er det nå totalt flyttet 180 liter småkreps fra Maridalsvannet til Akerselva. Planen er å fortsette med dette fremover. Det ble lagt ut en artikkel om dette på OFA-siden mens flyttingen pågikk. Link:

http://ofa.no/ArtiklerHovedside/tabid/178/ArticleID/257/ArtMID/624/PgrID/471/PageID/3/Krepseflytting.aspx

 

Prøvefiske

Abbortjern sør for Bjørnsjøen kom med på kalkingslista våren 2009, og det har blitt tilført ny ørret. Garnfiske viste at vannet nå huser fin ørret som også er rød i kjøttet, mens abboren virker å ha dødd ut. Søttjern kan defineres som fisketomt. Se egen artikkel: http://ofa.no/ArtiklerHovedside/tabid/178/ArticleID/259/ArtMID/624/PgrID/471/PageID/3/Pr%c3%b8vefiskeresultater.aspx

 

Fiskekartboka

Dette er OFAs egen fiskeguide for Oslomarka. Det er en viktig lagsoppgave å melde ifra til redaktøren om feil, mangler eller komme med tilleggsopplysninger fra lagsvannene gjennom hele sesongen. Alle fiskere oppfordres også til å bidra. Fangstrapportene sjekkes også jevnlig for eventuelle tillegg. Foreløpig er det ikke noe behov for å oppdatere 9. utgave, men legg gjerne inn dataene fra prøvefisket over.

 

Uttyninngsfiske

Det pågår fortsatt noen prosjekter i både Østmarka og Nordmarka, men det har vært noe mindre aktivitet i disse i 2013.

 

Kalking

Ble utført som normalt i 2013. For 2014 har vi akkurat søkt om å også kalke Tvillingtjerna, Kattjern og Stemnåltjernet i vestre del av Nordmarka. Se egen artikkel om kalkingen i fjor her:

http://ofa.no/ArtiklerHovedside/tabid/178/ArticleID/249/ArtMID/624/PgrID/471/PageID/3/Helikopterkalking.aspx

Kommentarer (0)Antall visninger (6850)

Forfatter: Dag Øivind Ingierd

Kategorier: Artikler, OFA-info

Nøkkelord:

0 kommentarer på artikkelen "OFA-info"

4
0

Tor Ødemark

08.03.2014 23:21

fascinerende lesning, Dag Øivind, og en grunn til at jeg savner Årboka! Men en artikkel der respekten for hva dere gjør ikke blir mindre! Stå på, alle sammen!

(",) Tor


0
0

Anders Jørgensen

13.03.2014 15:30

Dere gjør en flott jobb ! Men det er en ting jeg lurer på ? Er det satt ut brunørret i Akerselva ? Isåfall hvor mye og i hvilke områder ?


0
0

Dag Øivind Ingierd

14.03.2014 10:46

Hei, har foreløpig ikke supplert med noe ørret fra Marka. Vi har kun satt nyklekket yngel om stammer fra Sandvikselva. Men ørret er egentlig ørret. Noen blir stasjonære også. Før klorutslippet ble det supplert med stor 3-årig innlandsørret i Stilla, Det var veldig populært. Mulig det kan gjentas når vi får økt produksjonen av disse med et tak over utekarene her.

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.